Snart kan denne bli like plagsom som brunsneglen

Et stort antall argentinamaur er funnet i laster med planter fra Italia. Arten er svartelistet som en alvorlig trussel mot norsk natur. Den kommer inn i huset ditt, og spiser på det også.

Her er et eksemplar av argentinamauren lik den som ble funnet ii en container med importerte hageplanter. Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Snart kan denne mauren bli like plagsom som brunsneglen, skriver Aftenposten.

Tidligere er det ifølge Artsdatabanken kun gjort ett eneste funn av denne arten i Norge. I 2004 ble flere hundre arbeidsmaur funnet i to leiligheter i Sandnes i Rogaland.

Maurene skal da ha kommet med hestetransport fra Sør-Europa.

Argentinamauren, som finnes i stor deler av Latin-Amerika, betegnes som svært aggressiv. Den har allerede invadert mange byer i Europa. Nå har plageånden nådd Norge.

Arten fortrenger våre egne maur. Får du den inn i huset, kan resultatet blir riktig ille.

Digre kolonier

Argentinamauren er kjent for å lage digre kolonier, og er beskrevet som en pest når den kommer inn i huset. Den er ikke bare et rovdyr, men spiser også bygningsmaterialer.

I naturen skaper den store problemer som fortrenger vanlige maur som er nødvendige for å spre frø. Dette er den eneste vepsen som fikk høy risiko under Artsdatabankens vurderingen av fremmede arter i 2012.

Gjemt i containerlaster med hageplanter tar de svartelistede artene seg inn i landet ulovlig. Snart er de spredd over hele landet.

Nå er det frykt for at argentinamauren bli en enda verre plage enn brunsneglen.

Containersjekk

Denne mauren er en av flere svartlistede arter som forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) fant da de undersøkte 19 containere med importerte planter.

Seniorforsker ved NINA, Frode Ødegaard, var mannen som bestemte arten til den fryktede mauren.

– De er massive predatorer og går løs på alt fra mat og bygningsmaterialer til å ta livet av og fortrenge andre maurarter, sier Ødegaard til Aftenposten.

I store mengder

Prosjektleder for containeraksjonen, forsker Dagmar Hagen, vet ikke om argentinamauren vil overleve utendørs i Norge.

– Vi foretok bare et lite snapshot av vareimporten til Norge i denne undersøkelsen. En eller annen gang kan disse artene finne ro og starte formeringen, sier Hagen.

Direktoratet for naturforvaltning viser til at norsk import av flerårige hageplanter, busker og trær er tredoblet siden 1997. I 2011 ble det importert 15.800 tonn, og det tilsvarer 3000 containere i året.

Mens resten av Europa sliter med finanskrisen har norske hageeiere stor kjøpekraft. Jord og vekster kan ta med seg et stort antall blindpassasjerer.

Mange ukjente

– Det kommer inn hundrevis av ukjente og fremmede arter via planteimport. Vi fant mange arter vi vet lite om samtidig som det er en overhengende fare for at de blir spredd rundt i Norge, sier Hagen.

I undersøkelsen fant de blant annet 125 billearter. Minst ti av artene er ikke tidligere registrert i Norge. Slik var det også med andre arter i undersøkelsen.

– Dette utgjør enrisiko for norske arter og økosystemer og skaper stor usikkerhet, sier Hagen.

Stor trussel

– Fremmede arter er en av hovedtruslene mot det biologiske mangfoldet i verden i dag. Import av planter og planteprodukter er den viktigste veien for slik utilsiktet spredning. Erfaringer viser at det ikke tar lang tid før en art oppdages i importlaster til den er etablert, sier seniorrådgiver Tomas Holmern i Direktoratet for naturforvaltning.

Han viser til at de i undersøkelsen av de 19 containerne også har funnet spredning i et område der en av containerne var plassert.

– Argentinamauren har gjort stor skade i California og i Australia. Vi kan tenke på hva som skjedde med brunsneglen. Den ble først oppdaget i 1988. Nå er den over alt, sier Holmern.