Kolberg: – Overraskende og trist

– Svært overraskende og trist, er partisekretær Martin Kolbergs karakteristikk av den omtalen Jens Stoltenberg og han selv får i Gerd-Liv Vallas bok «Prosessen».

NTB

– Angrepene savner enhver forankring i virkeligheten. Det er ikke slik at vi har drevet noe spill mot henne i denne saken, sier Kolberg til NRK.

Han benekter at han la sterkt press på Valla for å få henne til ikke å være kandidat til ledervervet i valgkomiteen under Arbeiderpartiets landsmøte.

– Det var naturlig for meg å ringe til henne for å si at det ville være en fordel for henne og for partiet at vi ryddet opp i dette spørsmålet. Det var en samtale som også handlet om andre spørsmål, og jeg forstår ikke hvordan hun kunne oppfatte det som press, sier partisekretæren.

På spørsmål om hvordan Kolberg oppfatter at han blir anklaget for å fare med løgn, sier partisekretæren at Vallas karakteristikker av ham får stå for Vallas egen regning. Derimot tar Kolberg sterk avstand fra karakteristikkene av Stoltenberg.

Kolberg fastslår at han ikke angrer på noe i denne saken. I likhet med de andre ble han bedt om å stille opp i Fougner-utvalget, og det ville være i strid med demokratiske prinsipper om han ikke hadde gjort det, mener han.

Kolberg sier han stilte opp og forklarte seg for Fougner-utvalget om Yssen-saken for å bistå LO og få fram fakta.

– Når LO selv nedsetter et utvalg for å gjennomgå saken, og utvalget ber meg komme for å belyse konkrete forhold og episoder som jeg har opplevd, er det for meg en selvfølge at jeg stiller opp, sier Kolberg på Aps hjemmeside.

– Jeg vil sterkt understreke at Arbeiderpartiet hele tiden har håndtert Yssen-saken som en personalsak i LO, sier Kolberg, som uttrykker forståelse for at Gerd-Liv Valla ønsker å fortelle sin versjon av historien.

Nylig avgått leder for Fellesforbundet, Kjell Bjørndalen, sier at han ikke har behov for å kommentere det Valla skriver om ham i boka «Prosessen.».