Slik gikk det med Aps stridssaker

Lørdag ble avgjørelsen tatt i sakene som splittet Arbeiderpartiets landsmøte.

Publisert Publisert
Les også

Lengre ventetid med Ap

Ap-ledelsen, her representert ved Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik, ble overkjørt av landsmøtet i to av tre dissenssaker. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

  1. Leserne mener

Stikkordene er kristendom, oljeaktivitet i Lofoten og redusert periode for arbeidsavklaringspenger:

  • Skal ordet kristendom beholdes i KRLE-faget?
  • Skal det åpnes for konsekvensutredning av oljeletingsområdet Nordland VI?
  • Skal perioden med arbeidsavklaringspenger reduseres fra fire til to år?

Landsmøtet landet til slutt på vedtak for alle de sakene som hadde skapt problemer og uenighet i oppkjøringen til samlingen.

Kristendom i KRLE:

Mindretallet ville vedta følgende tekst til partiprogrammet:

«Utvikle religions- og livssynsfaget til et mer inkluderende fag og dermed fjerne 'K' fra KRLE-faget».

Flertallet, som inneholdt partiledelsen med Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik i spissen, ville beholde K’en.

Landsmøtet endte med å vedta å fjerne kristendom fra selve fagnavnet.

Ja eller nei til mer olje?

Partiledelsen støttet programforslaget og ville tillate gjennomføring av konsekvensutredningen for leteområdet Nordland VI utenfor Lofoten. Begrunnelsen var at dette området allerede er åpnet opp for petroleumsaktivitet.

Utredningen skal avklare hvilke deler som eventuelt kan åpnes for olje- og gassvirksomhet og hvilke deler som bør unntas. Spørsmålet om eventuell åpning i Nordland 6 skal behandles på et nytt landsmøte i Arbeiderpartiet.

Mindretallet sa nei til dette, og ba om å få vedtatt følgende formulering:

«Arbeiderpartiet vil avvente den oppdaterte kunnskapen som vil fremkomme i forbindelse med at den helhetlige forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet revideres i 2019/2020. En eventuell konsekvensutredning i Nordland VI, VII og Troms II vil ikke bli satt i gang i stortingsperioden 2017-2021.»

Partiledelsens standpunkt ble vedtatt med overveldende flertall, og partiet åpner dermed for å konsekvensutrede Nordland VI.

Youngstorget utenfor Folkets Hus i Oslo, der Ap avholder landsmøte, var preget av krav om å frede områdene utenfor Lofoten. Det sa landsmøtet nei takk til. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Arbeidsavklaringspenger

Saken om arbeidsavklaringspengene (AAP) er en del av den nye aktivitetsreformen for unge som Ap vil gjennomføre. Her påpekes det at andelen unge uten arbeid ikke har vært så høy som i dag på over ti år. Samtidig øker antallet unge øker.

Flertallet i programkomiteen mente at ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP) ikke fungerer godt nok. Blant løsningene er:

  • økt bruk av gradering i de helserelaterte ytelsene
  • styrket AAP
  • reell mulighet for arbeid når man har gradert uføretrygd.

En del av reformen vil innebære å redusere AAP fra fire til to år for personer født etter 1990. Samtidig skulle det sørges for gode unntaksordninger for å sikre forsvarlig behandling av personer med langsiktige helseutfordringer.

Mindretallet ønsket å fjerne disse siste setningene og beholde en periode på fire år som i dag. Det ble også vedtatt av landsmøtet.

– Streng og rettferdig

Lenge var det også uenighet om behandlingen av enslige, mindreårige asylsøkere, men der kom landsmøtet frem til et kompromiss.

– Politikken er streng, rettferdig, rettssikker og human, sa nestleder Hadia Tajik.

Hun sa at det ikke er alle som kommer til Norge som kan få bli.

– Vi vet at saker som omhandler barn er ekstra vanskelige. Det vi ser er at en del får bli midlertidig, får midlertidig opphold. Jeg opplever at det er en bekymring for hvordan disse har det. Det er behov for å endre praksis, slik at midlertidigheten reduseres. Men det skal skje innenfor dagens praksis, altså at reglene ikke endres, sa Tajik og understreket:

– Dette er ikke noen liberalisering av asylpolitikken, men en justering av praksis for denne gruppen.

Landsmøtet vedtok følgende:

«Arbeiderpartiet er bekymret for den sterke økningen i antallet barn som får innvilget midlertidig opphold i Norge. Det er innenfor dagens lovgivning behov å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen.»

Publisert