«Andelen uføre har gått ned de siste årene»

IA-BESØK: Arbeidsminister Anniken Huitfeldt besøkte ET hårstudio i Bergen i mai. Hun ville få innspill til hvordan flere kunne inkluderes i arbeidslivet. Nå er meldingen lagt frem. Daglig leder Edel Teige har med seg sine ansatte Ann Tangen (bak til venstre) og Britt Jørgensen. Ørjan Deisz (ARKIV)

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt stilte opp i Politisk kvarter på P2 9. august. Anledningen var at regjeringen la frem stortingsmeldingen «Flere i arbeid», en plan for å få flere mennesker vekk fra trygd og over i jobb.

— Det er nå over 300.000 uføre i landet, hvordan skal du få flere til å jobbe mer? spurte programlederen innledningsvis.

Det første Huitfeldt sa, var dette:

— Selv om andelen uføre i Norge har gått ned de siste årene, så vet jeg at veldig mange av de som er uføre, de ønsker å jobbe noe. Derfor skal vi gjøre det lettere å kombinere trygd og arbeid på et tidlig tidspunkt.

Nav-tall

Ti timer senere, i Dagsnytt 18, var temaet det samme. Budskapet også. Nesten.

— Andelen uføre har gått ned, sa Huitfeldt da.

I Dagsnytt 18 går det frem av samtalen at Huitfeldt snakker om perioden etter 2005. Det er ikke åpenbart i radiointervjuet som ble gjort om morgenen, da hun la til «de siste årene».

Vi har kontaktet både Nav og Arbeidsdepartementet for å be om dokumentasjon for påstanden.

Huitfeldts politiske rådgiver André Nerheim i Arbeidsdepartementet viser til tall fra Nav. Etaten lager en rapport hvert kvartal som gjør opp status for antall nordmenn på uførepensjon.

De siste tilgjengelige tallene er oppdatert ved utgangen av mars 2013. Da var det registrert 309.000 uførepensjonister i Norge.

I årets første tre måneder var andelen uføre 9,5 prosent av befolkningen, en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra samme periode året før.

«Men det er vanskelig å sammenligne disse tallene fordi tilgangstallene for første kvartal 2012 var ekstremt høye pga en ekstraordinær saksbehandlingsinnsats i denne perioden», skriver Nav i sin rapport.

For 2012 som helhet var andelen uføre 9,5 prosent av befolkningen.

Stabilt i fire år

Når Nav selv stiller spørsmål ved de siste tilgjengelige kvartalstallene, kan det være grunn til å se på årstallene.

Årsstatistikken viser at andelen uføre sank fra 10,4 prosent i 2004 til 9,5 prosent i 2009. I de fire siste årene har antallet uføre økt i samme takt som befolkningsveksten, slik at andelen uføre har vært uforandret på 9,5 prosent.


Rate: Feil

Påstand: «Andelen uføre har gått ned de siste årene»

Kilde for påstand: Arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) i Politisk kvarter på P2 9. august

Vår konklusjon: Andelen uføre gikk ned fra 10,4 prosent i 2004, til 9,5 prosent i 2009. Etter dette har andelen uføre ikke endret seg. Mange vil tolke Anniken Huitfeldts utsagn, hvor hun bruker betegnelsen «de siste årene», dit hen at det også har vært en nedgang de fire siste årene. Det har det ikke. Huitfeldt har dekning for sitt utsagn hvis man sammenligner 2005 med dagens situasjon, men ikke om vi ser på utviklingen i siste stortingsperiode. Dette gjør utsagnet upresist, og dermed bare delvis sant.

Vurdert av: Øyulf Hjertenes, redaksjonssjef