«Vi står fullt og helt på den privatskoleloven som vi har nå»

PRIVAT: Montessori-skolen i Levanger er en av relativt få privatskoler. Er SV for eller mot dem? LEIF ARNE HOLME, STAVANGER AFTENBLAD (ARKIV)

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) stilte opp i skoledebatt fra Trysils montessoriskole på NRK 31. august. Der ble hun utfordret av Høyres partileder Erna Solberg om SVs syn på privatskoler. Solberg mente at privatskoler som Montessori tilfører mye bra til norsk skole.

— Jeg har jo da lest programmet ditt, og der står det at du egentlig vil avvikle også disse skolene som alternativer i SV sitt program. (...) Målet til SV, det er faktisk at valgfriheten skal gis innenfor den offentlige skolen og at det ikke skal være private skoler, sa Solberg.

Halvorsen svarte: - Vi står fullt og helt på den privatskoleloven som vi har nå, og den åpner for at man kan med alternativ pedagogikk eller livssyn ha private skoler.

Hun kalte denne ordningen en «fornuftig ventil» i norsk skoleflora.

Hva sier loven?

Hva mener egentlig SV om privatskoler? Vi ønsket å sjekke om SV står «fullt og helt» bak dagens privatskolelov.

Privatskolelova gjelder for private skoler som har rett til statlige tilskudd. Da den rød-grønne regjeringen overtok i 2005, var en av kampsakene å stramme inn på muligheten til å etablere privatskoler i Norge. De rød-grønne ville forhindre skoledrift med profittmål.

Resultatet ble et privatskoleforlik med KrF i 2007 som blant annet sikrer at skoler med religiøst grunnlag, som Danielsen skole i Bergen, eller alternativ pedagogikk som Steiner- og Montessori-skolene, får drive videre.

Privatskolelova slår fast i første paragraf at formålet er «...å medverke til at det kan opprettast og drivast private skolar, slik at foreldre og elevar kan velje andre skolar enn dei offentlege, jf. menneskerettsloven § 2 nr. 2.»

I paragraf 2.1, 2. ledd, står regler for hvilke grunnlag privatskolene skal bygge undervisningen på:

«a) religiøst

b) anerkjend pedagogisk retning

c) internasjonalt

d) særskilt tilrettelagd vidaregåande opplæring i kombinasjon med toppidrett

e) norsk grunnskoleopplæring i utlandet

f) særskilt tilrettelagd opplæring for funksjonshemma.»

Hva mener SV?

SVs landsmøte i Bergen i mars 2009 vedtok et arbeidsprogram for denne stortingsperioden. I arbeidsprogrammet står:

«SV vil derfor forsvare dagens privatskolelov slik at kommersielle aktører ikke skal kunne drive private skoler.»

Men allerede i de neste setningene skriver SV:

«Pedagogiske og religiøse alternativer skal på sikt avvikles. Barn som har behov for alternativ pedagogikk skal få dette i den offentlige skolen.»

Logisk brist?

SV i regjering har tonet flagg på dette punktet. Soria Moria II-erklæringen slår bare fast at privatskoleforliket skal videreføres.

Men SVs arbeidsprogram er gyldig til 2013 og kan leses av enhver på SVs nettsider. faktasjekk.no sendte e-post til Kristin Halvorsen, via hennes statssekretær Roger Østlie Sandum, hvor vi spurte:

Betyr formuleringen i SVs arbeidsprogram at SV på sikt vil fjerne privatskolelovas §2.1 2. ledd pkt. a) og b)?

Har i så fall Kristin Halvorsen dekning for å si at SV står «fullt og helt» på dagens privatskolelov?

Presiserte vedtaket

Østlie Sandum henviste oss til en artikkel på SVs nettsider fra mai 2009. I etterkant av landsmøtet i 2009 vedtok landsstyret i SV å «presisere» vedtaket som landsmøtet gjorde.

Landsstyret vedtok følgende formuleringer:

  • SV går til valg på dagens privatskolelov som sikrer drift av privatskoler med alternativ pedagogikk.
  • Statusen til de private skolene med alternativ pedagogikk vil ikke bli vurdert så lenge alternativ pedagogikk ikke blir godt nok ivaretatt innen det offentlige.
  • Innenfor rammene av menneskerettighetene ønsker SV å begrense omfanget av religiøse skoler.

SV-nestleder og kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell sa til Aftenposten at landsmøtevedtaket skapte uklarhet.

– Vedtaket kunne oppfattes selvmotsigende. I én setning sa vi at vi var for dagens privatskolelov, og i neste setning sa vi at vi ville avvikle privatskoler, sier Solhjell.

Sammen med partileder Kristin Halvorsen stemte han mot vedtaket under landsmøtet i mars.

«Øverste organ»

Men landsstyret kan ikke «endre» et landsmøtevedtak, slik Aftenposten skrev. Landsmøtet er SVs øverste organ, ifølge SVs egne vedtekter (§7-1). Landsstyret er partiets øverste organ mellom landsmøtene, og altså underlagt landsmøtene. Vanlig organisasjonspraksis er at landsstyret kan fortolke og presisere, men ikke sette til side, et landsmøtevedtak.

SV holder landsmøte hvert andre år. Årets landsmøte gjorde ingen vedtak som endrer SVs privatskolepolitikk nedfelt i arbeidsprogrammet.

En uttalelse om skolen ble riktignok vedtatt, men den inneholder ikke ett ord om private skoler.


Rate: Feil

Påstand: «Vi står fullt og helt på den privatskoleloven som vi har nå»

Kilde for påstand: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) i NRK-debatt 31. august 2011

Vår konklusjon: Det avgjørende her er formuleringen "fullt og helt". SV forsvarer privatskoleforliket fra 2007, men partiets høyeste organ, landsmøtet, har samtidig vedtatt et arbeidsprogram der det heter at "pedagogiske og religiøse alternativer skal på sikt avvikles". Dette skaper usikkerhet om hva SV egentlig mener, og om partiet virkelig ønsker å stå fast å dagens ordning, eller om det vil stramme ytterligere inn adgangen til å drive private skoler. Kristin Halvorsen er på tynn is med sitt utsagn.

Vurdert av: Sjur Holsen, politisk redaktør