Facebook registrerte upubliserte meldinger

Hevder det ikke ble brukt til å tilpasse reklame.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ni år gammel

Det er ingen nyhet at det enorme sosiale nettverket Facebookhar vært gjenstand for mye kritikkog mange diskusjoner omkring personvern og hvordan selskapet håndterer informasjonen til brukerne.

De fleste som bruker både Facebook og andre Internett-tjenester er nå inneforstått med at det meste av det som publiseres på nettet blir lagret et eller annet sted og aldri er helt privat.

Som professor Jennifer Golbeck ved universitetet i Maryland skriver i en kronikk pånettstedet Slate, foreligger det imidlertid nå opplysninger som indikerer at Facebook også kan få med seg meldingene du skriver, men av ulike årsaker velger å ikke publisere.

Studerer brukernes selv-sensur

Dette kommer frem i en studie publisert av to Facebook-medarbeidere ved navn Sauvik Das og Adam Kramer. Studien ble utført for å kartlegge brukernes såkalte «selvsensur-adferd» og omfattet data hentet inn fra 5 millioner engelsktalende Facebook-brukere.

Facebook registrerer angivelig data om upubliserte tekster ved å sende et stykke kode til nettleseren din, som deretter analyserer det du skriver inn i en hvilken som helst tekstboks og rapporterer metadataene tilbake til Facebook.

Tilsvarende funksjoner finnes riktignok på andre nettsteder, i form av for eksempel automatisk lagring av uferdige e-poster, men forskjellen er altså at mange nok ikke er klar over at Facebook samler inn denne informasjonen.

Registrerer all interaksjon

Det fremkommer heller ikke tydelig av Facebookspersonvern-praksis, men ett av punktene sier at Facebook mottar data ved enhver form for «interaksjon» med nettstedet. Det å skrive en tekst kan nok altså defineres som interaksjon, selv om man ikke publiserer den.

De to som står bak studien påstår riktignok at det kun er hvorvidt man sensurerte seg selv som registreres, og ikke selve innholdet, men som Sydney Morning Herald påpeker er sistnevnte også fullt mulig med den samme teknologien.

I studien skriver dessuten Facebook-medarbeiderne at de ønsker å forstå alle sidene ved selv-sensuren, noe som er en indikasjon på at de også er interessert i innholdet.

Datatilsynet: — Ditt eget ansvar

Ove Skåra, Informasjonsdirektør i Datatilsynet.Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Ove Skåra, Informasjonsdirektør i Datatilsynet viser til at det er det irske datatilsynet som har som oppgave å følge opp Facebook og deres behandling av personopplysninger, siden Europa-hovedkontoret deres ligger der.

På generelt grunnlag har han likevel følgende å si om at Facebook angivelig skal ha lagret upubliserte statusoppdateringer:

— Det er til enhver tid opp til den enkelte bruker om han vil benytte tjenester som Facebook. Som Facebook-bruker må du alltid være klar over at alle bevegelsene du gjør på siden kan bli registrert og analysert, sier Skåra til Hardware.no.

Han mener det er viktig at Facebook går ut og oppklarer når det er uklart hvilke data de samler inn og utnytter. Derfor oppfordrer han Facebook til å være åpne om hva de angivelig innsamlede dataene brukes til og hvorfor de er samlet inn.

Skåra synes videre at Facebook sin bruk av kundenes data er interessant, spesielt sett i lys av Snowden-avsløringene, hvor det ble avslørt at flere typer informasjon ble lagret og utnyttet i større skala enn brukerne selv var klare over.

Bekrefter innsamlingen

Jan Fredriksson, pressetalsmann for Facebook, følger oppfordringen fra Skåra, og bekrefter overfor Hardware.no at selskapet har samlet inn informasjon om brukeres upubliserte statusoppdateringer.

Jan Fredriksson, pressekontakt for Facebook. Foto: Facebook

— Facebook har som en del av et prøveprosjekt samlet inn data fra upubliserte statusoppdateringer. Denne datainnsamlingen har likevel vært svært begrenset, og kun blitt benyttet til å videreutvikle Facebook, forsikrer Fredriksson, før han fortsetter:

— Alt Facebook registrerte fra brukerne som var omfattet av prøveprosjektet var om de avbrøt statusoppdateringen sin eller ikke. Ingen av dataene som ble samlet inn kunne spores tilbake til den enkelte bruker, og statistikken ble kun brukt i aggregert form for å danne et bilde av Facebook-brukere som en gruppe.

Fredriksson viser også til den offisielle avklaringen selskapet har kommet med. Denne forklarer tanken bak prøveprosjektet, som var å finne ut hvor mange ganger Facebook-brukere selvsensurerer seg selv ved å skrive inn tekst uten å publisere den.

Facebook har altså bare samlet inn informasjon om en bruker har skrevet noe i statusfeltet sitt eller ei, og ikke selve innholdet i dette.Fredriksson avviser også at innsamlingen kunne blitt brukt til personlig markedsføring og tilpasning av reklamevisninger.

På vårt spørsmål om deltakerne i innsamlingsgruppen ble informert om at data fra upubliserte statusoppdateringer ble sendt til Facebook, viser Fredriksson til selskapets brukervilkår som alle med en Facebook-konto har akseptert.

Ifølge disse har nemlig selskapet rett til å inkludere deg i prøveprosjekter uten varsel.

Les også:

Se Facebooks servermekka fra innsiden

Publisert: