Enige om vaksinegranskingen

Regjeringen mener alle eventuelle misforståelser er ryddet av veien.

NTB

— Vi er trygge på at gjennomgangen også vil omfatte valget av massevaksinasjon som strategi, sier statssekretær Ragnhild Mathisen (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet til NTB.

Seniorrådgiver Erik Thomassen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som leder evalueringsarbeidet, uttalte til NTB i slutten av august at det falt utenfor mandatet for gjennomgangen å vurdere om det var riktig eller ikke av helsemyndighetene å ty til massevaksinasjon.

- Felles forståelse

Et klargjøringsmøte mellom Justisdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og DSB ble avholdt 1. september, og nå har alle etater en felles forståelse av evalueringen, hevder Mathisen.

— Jeg har ikke lyst til å uttale meg mer om den saken. Vi jobber med spørsmål knyttet til massevaksinasjon, og vi er ikke ferdige med rapporten. Hva som vil stå der, er for tidlig å si noe om. Men vi skal gi de svarene vi kan gi, sier Thomassen til NTB.

Evalueringsrapporten skal være ferdig i midten av oktober. Opposisjonen på Stortinget har flere ganger krevd en ekstern gransking av myndighetenes håndtering av svineinfluensaen, ikke minst når det gjelder avgjørelsen om å ty til massevaksinasjon og bruken av Pandemrix som vaksine.

— Når det gjelder Pandemrix er dette noe Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet følger opp. Alle underliggende etater har sine egne gjennomganger og spørsmål om bivirkninger og annet blir også tatt tak i av EU, WHO og det enkelte lands helsemyndigheter, sier Mathisen til NTB.

Riksrevisjonen

Kristelig Folkeparti mener Riksrevisjonen snarest bør ta tak i saken. Partiet finner det ikke er tilstrekkelig at statlige etater som Folkehelseinstituttet, Legemiddelverket og DSB evaluerer influensaresponsen og de råd som ble gitt allmennheten.

— Gjennomgangen hadde hatt større verdi om den var helt uavhengig og ikke utført av etater som ligger under regjeringen, fremholder KrFs Hans Olav Syversen, som til daglig sitter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

— Spørsmålet om det var nødvendig å ty til massevaksinasjon og om Pandemrix i så fall var riktig vaksine, er ikke blitt mindre viktige etter at det ble avklart at flere av ekspertene internasjonalt var tilknyttet legemiddelindustrien, sa Syversen til NTB i august.

Riksrevisjonen ønsker ikke å kommentere om pandemihåndteringen er underlagt gransking, men sier det på generell basis gjøres en selvstendig vurdering av utspill og tips.