Kriminelle går fri

700 tyverier, ran, innbrudd, narkotikaforbrytelser og voldssaker har havnet i den voksende køen hos Oslo-politiet etter terrorangrepene 22. juli.

Publisert:
  • Per Anders Johansen
  • Andreas Bakke Foss

Fotograf Sebastian Diaz ble frastjålet alt fotoutstyr mens han var ute på jobb som skolefotograf i Oslo sentrum. Han oppdaget tyven i siste liten, og etter ti minutters vill jakt ned trapper, bortover veier og gatekryss mot St. Hanshaugen og gjennom busk og kratt, klarte han å ta igjen gjerningsmannen.

Da ringte han politiet, og spurte om de ville hente tyven. Da han kom igjennom på telefon, måtte han bruke ti minutter på å overtale politiet til å komme, samtidig som han måtte følge etter tyven som fortsatte å gå videre for å komme unna. Til slutt ga Diaz opp.

Etter terrorangrepene i Oslo kommer tyver langt, langt ned på listen over politiets prioriteringer.

— Til slutt sprakk det for meg, og jeg sa klart fra hva jeg mente, sier Diaz. Han måtte se tyven gå sin vei.

— Jeg synes det er helt riktig av politiet å prioritere etterforskningen av terrorangrepene og alvorlig kriminalitet som vold, overgrep og narkotika. Men jeg skjønner ikke at de kan legge vekk alt annet, sier Diaz.

Var presset fra før

Samtidig som de fleste partiene i valgkampen slo fast at en av de viktigste oppgavene etter terrorangrepene er å gi folk tryggheten tilbake, viser kriminalitetsstatistikken at det stikk motsatte skjer. Allerede før terrorangrepene var situasjonen presset i politiet.

I skyggen av terrorangrepene 22. juli har Oslo-politiet vært nødt til å legge vekk et stort antall saker. 12.200 kriminalsaker har nå ligget lengre enn ett år i Oslo politidistrikt. På bare fire uker har antall kriminalsaker som har ligget mer enn ett år i påvente av avgjørelse, økt med 700.

Redusert narkoinnsats

Gatepatruljene i Oslo har hatt færre folk. I snitt er det ca. 700 saker for hver etterforsker å undersøke pr. år. Innsatsen på flere prioriterte kriminalitetsområder, som var skjermet før terroren rammet, er nå kraftig redusert, fordi mange etterforskere jobber med den store og omfattende etterforskningen av bomben i Regjeringskvartalet og massakren på Utøya.

Ledelsen ved Oslo politikammer mener det er altfor tidlig å si hvilke konsekvenser 22. juli har for kriminalitetsbekjempelsen i hovedstaden. De mener det er helt normalt at antall saker som ikke er avgjort, øker etter ferien. Ledelsen sier også at flere saker er oppklart i august i år enn tidligere, men vil ikke opplyse hvor mange saker som ble henlagt eller oppklart i august.

Må prioritere

— Det er klart at vi greier ikke å ta unna alt. Når vi har såpass mye satsing på 22. juli, vil det gå ut over noen andre saker og andre saker vil også ta tid. Da dette skjedde, ble all etterforskningskapasitet vi hadde satt inn på denne saken, sier Gjengedal.

- Får det konsekvenser?

— Det får noen konsekvenser. Men så kommer det an på da hvilken ressurstilførsel vi greier å opprettholde. Vi har også fått bistand fra nabodistriktene. Men å trekke noen bastante slutninger på hva som blir det endelige her, det er for tidlig.

- Vil dette få konsekvenser for kriminalitetsbekjempelsen på sikt?

— Det er klart at da vi fikk disse hendelsene, ble en del liggende. Det er klart at alvorlige saker kan vi ikke henlegge, men vi vil bruke lengre tid på etterforskningen i en del alvorlige saker, sier Gjengedal.

- Orker ikke anmelde

Når Aftenposten snakker med andre politifolk, tegner de et langt dystrere bilde. Men alle ledere i Oslo-politiet har fått beskjed om at bare politimesteren skal uttale seg om kriminalitetsutviklingen. Aftenposten prøvde å få ut tallene én uke før kommunevalget, men fikk til svar at politiet ikke så noe behov for å gå ut med slik statistikk.

–Det er mange som merker på kroppen at politiet kommer senere. Dermed går kriminelle rett og slett fri. Det offisielle glansbildet stemmer ikke med det folk faktisk opplever, sier nestlederen i Stortingets justiskomité, André Oktay Dahl (Høyre).

— Resultatet er at færre orker å anmelde sakene. De føler at det ikke er bryet verdt, sier Dahl.

BLE ROBBET: Sebastian Diaz var ute og tok bilder som skolefotograf i Oslo sentrum da en tyv stakk av med fotoutstyret hans. Diaz tok igjen tyven og ringte politiet. Men det var liten hjelp å få, og Diaz måtte se tyven forsvinne.

af-16092011133007.jpg

Publisert: