Forelegg til politibetjent etter kollisjon med moped

En politibetjent er ilagt et forelegg på 6.000 kroner for brudd på veitrafikkloven etter en kollisjon med en moped under en utrykning i Bergen.

NTB

Ifølge Bergensavisen har politimannen vedtatt forelegget, som vedkommende ble ilagt av Spesialenheten for politisaker.

Kollisjonen skjedde i Småstrandgaten i Bergen sentrum 23. mai i fjor. Bilen som politimannen kjørte, kom over i motgående kjørefelt og kolliderte med en moped. Ingen ble skadd.

«Det ble lagt til grunn at føreren av mopeden ikke holdt høyere hastighet enn tillatt, og således ikke kom upåregnelig raskt inn i krysset», står det i vedtaket.

Spesialenheten slår fast at politimannen brøt veitrafikklovens bestemmelser om at enhver skal opptre varsomt og aktpågivende i trafikken.