Regjeringspartiene og KrF er enige om ny barnehagenorm

Regjeringspartiene og KrF er enige om ny bemanningsnorm for barnehager. Kommunene må få til dette uten ekstra penger. – Handler om prioriteringer, ifølge Høyre.

Publisert:

FÅR TRØBBEL: Kronen barnehage må redusere antall plasser når bemanningsnormen innføres, fortalte styreren til BT tidligere i vår. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Kommunene har pengene, men må prioritere ressursene sine, sier første nestleder i utdannings- og forskningskomiteen Kent Gudmundsen (H) til NTB.

Bemanningsnormen for barnehagene går ut på at det maks skal være tre barn under tre år per voksen og maks seks barn over tre år per voksen. Det er imidlertid ikke satt av penger i revidert statsbudsjett til å gjennomføre tiltakene. Kommunene som vil, får det til, mener Gudmundsen.

– Vi ser at flere kommuner allerede fyller kravene i bemanningsnormen fordi de har prioritert å satse på barnehage og skole. Og så ser vi kommuner som ikke oppfyller normen, og ønsker mer ressurser, men som går med flere millioner i overskudd, sier Gudmundsen.

Les også

Ny norm gir færre barn plass i barnehage

Ikke satt av penger

Barnehageansatte og foreldre over hele landet har lenge ført et opprør mot regjeringens planlagte bemanningsnorm. De støtter minstekravet om antall ansatte, men mener det ikke er godt nok og at det må følge penger med kravet. Som BT tidligere har skrevet, gikk et enstemmig Bergen bystyre mot regjeringens forslag.

Sist uke skrev over 100 ordførere fra Arbeiderparti-kommuner under på et opprop adressert kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H). Der krever ordførerne fullfinansiering av den nye ordningen, og skriver at den truer målet om full barnehagedekning.

– Det er hårreisende at regjeringen tror dette lar seg gjøre uten å gi mer penger til kommunene. Hva skal vi kutte for å råd til dette? Lærere? Sykepleiere på sykehjem? spurte byrådsleder i Bergen, Harald Schjelderup i et intervju med Dagsavisen.

Gudmundsen mener imidlertid at endringene har vært varslet lenge, og sier finansieringen av normen er i tråd med hvordan lignende tiltak har blitt finansiert tidligere. Han sier bemanningsnormen tilsvarer det som ble foreslått i 2013 under Stoltenberg-regjeringen.

Les også

– Det var på tide med et opprør. Barna våre trenger flere voksne i barnehagen.

Overgangsperiode

Partiene har likevel forståelse for at det kan ta tid for barnehageeiere å tilpasse seg den nye loven. Loven trer i kraft 1. august 2018 slik som tidligere varslet, men med en overgangsperiode fram til 1. august 2019 slik at alle barnehageeiere skal få anledning til å tilpasse seg de nye kravene.

Gudmundsen understreker at den nye normen er minimumsgrensen for bemanning og at den enkelte barnehageeier har ansvar for å sikre en forsvarlig bemanning gjennom hele åpningstiden.

FORELDREHJELP: Sabine Scheidt, styrer i Damsgård barnehage, må rett som det er be foreldrene om hjelp til å passe barna. Hun mener normen må innføres i hele barnehagens åpningstid. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Barnehagene som ikke klarer å fylle kravene til bemanning, må i verste fall stenge driften. Kronen barnehage og Damsgård barnehage er to av barnehagene i Bergen, der man er bekymret for fremtiden.

– Men det finnes mulighet for unntak i særlige tilfeller, men hovedregelen er at bemanningen innføres fra 1. august 2019, sier Gudmundsen.

160 millioner i Bergen

Skolebyråd Pål Hafstad Thorsen (Ap) har i vår tatt flere turer til Stortinget for å få KrF med på laget mot innføringen av den nye normen, eller få Stortinget med på et kompromiss: Litt mer penger og noe mer tid.

– Var turene bortkastet?

– Nei. Min opplevelse er at stortingspolitikerne fra alle partier har vært lydhøre og har ønsket å finne frem til et kompromiss, men at statsråd Sanner har smelt igjen døren og instruert dem til ikke å komme kommunene og de private barnehagene i møte, skriver Thorsen i en epost til BT.

– Hva tenker du om KrF nå sikrer regjeringen flertall for ny norm?

– Bemanningsnormen er en såpass stor og viktig reform at jeg er overrasket over at regjeringspartiene Høyre, FrP og Venstre sammen med KrF ikke har søkt å finne et bredere kompromiss med flere partier på Stortinget. Jeg savner mer penger, mer tid og gode overgangsordninger slik at alle barnehager klarer å innfri bemanningsnormen. Flertallet har landet på en dårlig løsning nå.

For å innfri de nye kravene til bemanning vil Bergen kommune få en ekstra årlig utgift på rundt 160 millioner kroner.

– Det er svært alvorlig at regjeringen trøkker gjennom en reform som er så kraftig underfinansiert. Jeg tolker det som at regjeringen ber kommunene kutte i det generelle velferdstilbudet for å innfri nye statlige normer og krav. Det er helt uhørt og en overkjøring av det lokale selvstyret, skriver Thorsen.

Publisert: