Høyre vedtok eggdonasjon og assistert befruktning for enslige

Etter en lang debatt, vedtok landsmøtet på lørdag «ja» til eggdonasjon og assistert befruktning for enslige.

Publisert:

KNUSENDE RO: – At landsmøtet vedtok «ja» til eggdonasjon var forventet og partiledelsen hadde lave skuldrer inn i denne diskusjonen, sier statsråd Jan Tore Sanner etter bioteknologidebatten. Bilde er tatt under avstemmingen av surrogati. Foto: Lise Åserud/Scanpix

– Si «ja» til eggdonasjon.

Kvinne etter kvinne, høyrepolitikerne fra hele landet, tok lørdag til orde for at det nå var på tide at Høyre sa «ja» til eggdonasjon.

Under avstemningen vedtok et stort flertall av landsmøtet at Høyre skal si «ja» til å åpne for eggdonasjon.

Salen var mer delt rundt assistert befruktning for enslige, men endte på et tydelig «ja» der også. Flertallet mente tilbudet måtte utvides til enslige, dersom vilkårene om å gi barnet trygge oppvekstforhold er oppfylt.

Forslaget om altruistisk surrogati falt mot et lite mindretall.

Tvilt seg frem

Lørdag var det duket for dag to – og kanskje dagen det var knyttet størst spenning til – av Høyres landsmøtet.

Storresolusjon om bioteknologi skulle opp til debatt, et tema som satt flere konservative verdier på prøve.

– Høyre sine verdier er og skal være varige, men samfunnet forandrer seg. Da må verdiene også gjøre det, sa Jan Tore Sanner, leder av bioteknologiutvalget.

TVILT SEG FREM: – Jeg legger ikke skjul på at jeg har tvilt meg frem i flere av disse spørsmålene, sa Jan Tore Sanner, leder av bioteknologiutvalget før debatten om eggdonasjon. Lørdag vedtok Høyre «ja» til eggdonasjon. Foto: Lise Åserud/Scanpix

Statsråden la ikke skjul på at han hadde tvilt seg frem i flere av problemstillingene landsmøtet lørdag skulle ta stilling til.

– Ny teknologi må ikke møtes med helt ukritiske holdninger. Teknologi utfordrer samfunnet på nye måter. Da er det viktig at etikken setter grenser for teknologien, ikke omvendt, sa Sanner.

Forventer Stortings-ja

– «Ja» til eggdonasjon var forventet og partiledelsen hadde lave skuldrer inn i denne diskusjonen. Det viktigste er at vi unngår å gå i retning av et sorteringssamfunn, og det handler blant annet om tidlig ultralyd, sier Sanner til BT.

I vår skal Stortinget ta stilling til ny Bioteknologimelding, og deriblant eggdonasjon.

– Det er det stortingsgruppen som skal ta stilling til, men jeg vil tro at landsmøtet forventer at stortingsgruppen følger opp landsmøtets vedtak, sier Sanner.

Samarbeidet med KrF, blir det vanskeligere nå?

– Nei, det har jeg ingen tro på. Høyre må få ta vår diskusjon, og jeg tror KrF har stor respekt for det. Dette har vært en debatt hvor ulike etiske dilemmaer har vært vurdert, og jeg tror ikke KrF ble overrasket over vedtaket.

Eggdonasjon

Etter å ha utsatt debatten ett år, tok landsmøtet i dag stilling til om eggdonasjon skal være tillatt. Men ikke bare det. Partiet skulle også avgjøre om enslige skal få tilbud om assistert befruktning, og hva partiet skal mene om altruistisk surrogati.

Bioteknologidebatten har splittet Høyre mellom en mer verdikonservativ og en liberal fløy.

DEN VANSKELIGE DEBATTEN: Møre og Romsdal, Trøndelag, Sogn og Fjordane, Buskerud, Rogaland, Troms og Finnmark, Agder, Hordaland, Akershus, Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark er fylkeslag som allerede har sagt «ja» til eggdonasjon. Foto: Lisa Åserud/Scanpix

Programkomiteens flertall mente at å tillate eggdonasjon ville bryte med prinsippet om at den som føder barnet, vil være barnets mor.

Mindretallet tok ut dissens. De mente eggdonasjon vil bidra til likebehandling av par hvor mannen er infertil og par hvor kvinnen er infertil. I tillegg la de vekt på at det under svangerskapet vil bli knyttet et biologisk bånd mellom mor og barn.

– Det handler om barnet

Tora Kildehaug, leder i Bergen Unge Høyre, oppfordret landsmøtet til å stemme «ja» til eggdonasjon. Hordaland Unge Høyre gjorde i 2017 vedtak på at de er for eggdonasjon.

– Denne debatten handler om barnet. For barn er det viktigste å ha en foreldre som kan trøste og sette plaster på såret, noen som kan vise kjærlighet, ikke hvem som er den genetiske eller biologiske moren, sier Kildehaug til BT før debatten.

FOR EGGDONASJON: Tora Kildehaug, leder for Bergen Unge Høyre, talte for eggdonasjon på Høyres landsmøte. – Når det kommer til surrogati, er jeg fortsatt usikker, men håper debatten kan hjelpe meg å gjøre meg opp en mening på dette også, sier hun. Foto: Arkiv/Eirik Brekke

Hun mener det er på tide at Høyre tar et standpunkt, og ikke lenger står på sidelinjen.

– En grunnleggende kjerneverdi i Unge Høyre er at vi mener det er opp til hver enkelt å bestemme over egen kropp. Det er ikke staten sin oppgave å bestemme om jeg ønsker å gi bort eggene mine til noen som ikke selv kan få barn, sier hun.

Altruistisk surrogati

Høyre-landsmøtet behandlet også spørsmålet om surrogati – om en kvinne kan bære frem og føde et barn på vegne av andre.

Flertallet i komiteen innstilte på å avvise surrogati, men fungerende Unge Høyre-leder Sandra Bruflot mente partiet, på strenge vilkår, burde si «ja» til såkalt altruistisk surrogati.

– En forutsetning for å si ja til surrogati er at ordningen blir strengt regulert, at den er ikke-kommersiell, og at barna skal ha rett til å vite hvem deres surrogatmor er, het det i dissensen.

Dissensen ble nedstemt.

Publisert: