Klart for Meyer og Jensen i høyring

Kven har rett – finansminister Siv Jensen eller avgått SSB-sjef Christine Meyer? I dag skal dei begge forklare seg for open mikrofon.

Høyringa i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite byrjar kl. 12.30 onsdag. Spørsmålet komiteen skal prøve å finne svaret på, er kva som skjedde då det skar seg mellom Christine Meyer og finansminister Siv Jensen (Frp) i fjor haust.

Les også

– Jeg skjønte det var over da politisk ledelse begynte å lekke til mediene

Konflikten enda med at Meyer gjekk av i november, etter at Siv Jensen uttrykte mistillit til henne som sjef for Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ifølgje Jensen var problemet at Meyer ikkje hadde tatt inn over seg klare åtvaringar frå departementet mot korleis ho dreiv fram ei omorganisering av byrået.

Les også

Ryddejobben i SSB er ikkje gjort

Innvandrarrekneskap står sentralt

Meyer hevda på si side at ho hadde full støtte frå departementet og finansministeren, heilt fram til det vart kjent at Meyer ville flytte på SSB-forskaren Erling Holmøy.

Holmøy har stått bak dei omdiskuterte innvandrarreknskapa, og Meyer har seinare hevda at Siv Jensens departement bad henne om å gi Holmøy spesialbehandling. Om ho gav Holmøy attende jobben i SSBs forskingsavdeling, ville alt «gå fint», ifølgje Meyers framstilling.

Les også

Finansdepartementet krangler med Steinfeld om SSB-regningen

Komiteen har sendt fleire brev

Sidan Meyers avgang har Kontroll- og konstitusjonskomiteen sendt fleire spørsmål til Finansministeren, som ho har svart på. Og onsdag vil både Meyer og Jensen forklare seg munnleg for komiteen.

Komiteleiar Dag Terje Andersen sa til NTB tysdag at saka djupast sett handlar om SSBs truverd som eit uavhengig og sterkt fagleg organ.

Les også

«Dag Steinfeld e’ bærgensk kretsmestar i klessekjeftamang»

Høyringa byrjar kl. 12.30 med utspørjing av LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad og NHOs sjeføkonom Øystein Dørum. Begge organisasjonane har hatt synspunkt på korleis SSB bør arbeide og organiserast.

Deretter skal SSBs styreleiar og representantar for dei tilsette gje sin versjon, før det er klart for Christine Meyer. Etter timeplanen skal ho inn kl. 15.25.

Deretter kjem tidlegare forskingsdirektør Kjetil Telle. Til slutt, kl. 18, skal finansminister Siv Jensen forklare seg saman med ekspedisjonssjef Amund Holmsen.