Dramatisk kostnadskutt på E39

Fergefri E39-prosjektet kunne onsdag endelig presentere en gladnyhet. Møreaksen som kutter reisetiden mellom Ålesund og Molde med en time er blitt 16 milliarder kroner billigere.

Publisert:

LANG BRO: På Otrøya går tunnelen over i en firefelts hengebru over til fastlandet og Molde. Denne kommer til å ha omtrentlig samme lengde som Hardangerbrua.

Denne uken er transportkomiteen på Stortinget på reise i Møre og Romsdal. Der ble de i dag møtt med en ganske uvanlig samferdselsnyhet. For etter å ha gjennomført flere kostnadsreduserende tiltak har Statens vegvesen klart å presse prislappen på Møreaksen ned fra 39,5 milliarder kroner til 23,1 milliarder kroner.

– Prisen går ned av flere årsaker. Det ene er at vi utsetter byggingen av firefelts veger der det er mulig. Dette vil redusere kostnaden betydelig, sier Kjetil Strand, strategisjef i Statens vegvesen Region midt i en pressemelding.

Gigantsmell

Norske samferdselsprosjekt har opplevd en voldsom kostnadsvekst de siste årene. Selve symbolet på denne utviklingen har vært prosjektet «Fergefri E39». Da de rødgrønne i 2013 sto frem på Dagsrevyen og lovet ferdigstilling innen 20 år var totalkostnaden på 150 milliarder.

To år senere viste imidlertid Statens vegvesens riksvegutredning at prislappen var økt til 340 milliarder kroner. Blant verstingene var Hordfast, som på det meste ble kostnadsberegnet til 43 milliarder kroner.

Møreaksen var imidlertid ikke stort bedre. Ved fremleggelsen av NTP for 2018–2029 viste kostnadsoverslaget 37 milliarder kroner. Den generelle prisstigningen fører til at det samme prosjektet vil koste 39,5 millarder i 2019-kroner.

Les også

Begynner med ny E16 i enden der det er færrest ras

Planla fire felt

Møreaksen har som mål å gjøre E39 fergefri mellom Sunnmøre og Romsdal. Prosjektet går i tunnel under Ørskogfjellet til østsiden av Tomrefjorden. Deretter går veien i en toløps undersjøisk tunnel under Midfjorden. Tunnelen har lengde på 15,5 kilometer og går under den vestlige spissen av den ubebodde øya Tautra. Tunnelen svinger mot øst og har tunnelåpning i Nautneset.

På Otrøya går tunnelen over i en firefelts hengebru over til fastlandet og Molde. Denne kommer til å ha omtrentlig samme lengde som Hardangerbrua.

TO LØP: Det er planlagt at veien skal gå i en toløps undersjøisk tunnel under Midfjorden. Foto: Oivind Leren

Opprinnelig var det planlagt fire felt på hele strekningen. Statens vegvesen opplyser imidlertid at det er en god stund til trafikknivået på store deler av hovedvegen mellom Molde og Ålesund vil kreve så mange felt. En billigere løsning vil derfor være å bygge ut med to eller tre felt.

– Vi vil likevel planlegge for en firefelts veg, slik at det vi skal bygge nå bare kan utvides senere og ikke må bygges om, sier strategisjef Strand.

Slik har de kuttet

Under sin presentasjon fortalte Strant at kostnaden på Møreaksen er redusert på følgende måter:

  • Tunnelene vil få ett tunnelløp der det er mulig. Det er bare tunnelen under Romsdalsfjorden som er så lang at det må bygges to løp med en gang for å ivareta sikkerheten.
  • Kryssene kan bli bygd billigere.
  • Langvarige vindmålinger viser at det er mulig å bygge smalere brukasser på fjordkryssingen over Romsdalsfjorden.
  • Usikkerheten rundt prosjektet er redusert, spesielt når det kommer til undersjøisk tunnel.
Les også

Linn (20) har fortsatt mareritt om raset

Bompenger

Totalt består prosjektet fergefri E39 av syv fjordkryssingen. Av disse er Rogfast allerede igangsatt, mens det er signalisert fra politisk hold at Hordfast og Møreaksen er neste ut.

Også på Hordfast har det vært betydelige kostnadskutt. Fra et høyeste nivå på 43 milliarder kroner er en nå kommet ned i en totalkostand på 35 milliarder kroner. På generalforsamlingen til lobbyistselskapet Hordfast AS rett før jul antydet prosjektleder Signe Eikenes at de ikke er i mål, og at de mener det er realistisk å komme seg under 30 milliarder kroner.

Ferske tall viser at det kan komme til å koste 236 kroner for en personbil og 590 kroner for en lastebil å kjøre Ålesund-Molde med AutoPASS.

Publisert: