Regjeringen vil ha enda færre kommuner. Gir ekstra penger til kommuner som slår seg sammen

Kommunalminister Monica Mæland (H) frykter for tjenestetilbudet i småkommuner.