- Jeg har ikke gjort noe galt

Distriktssekretær Bjørn Amundsen underviste skolebarn i sjøvett. Nå risikerer han politietterforskning. - Jeg forstår ikke hvorfor, sier han.

Publisert: Publisert:
Arne Colliander

Det gjør heller ikke Sjøfartsdirektoratet som finansierer sjøvettdagene. Redningsselskapets granskere antyder at Amundsen kan ha trikset med penger han har fått fra direktoratet.

— Vi har ingen grunn til å mistenke ham for noe som helst. Vi stiller oss helt uforstående til at granskerne i Redningsselskapet anbefaler politietterforskning mot Amundsen fordi han ikke skal ha holdt orden på økonomien under sjøvettdagene. Vi burde være de første til å mene noe om det, men har ikke funnet grunnlag for noen form for mistanke, sier underdirektør John R. Aicher i Sjøfartsdirektoratet. Han leder avdelingen for sjøvett og fritidsbåter i direktoratet.

Samarbeid

Siden 2001 har direktoratet og Redningsselskapet samarbeidet om å lære grunnskoleelever sjøvett. Ansatte i Redningsselskapet bruker noe av arbeidstiden til dette, men en del av undervisningen blir også utført i de ansattes fritid.

I Hordaland har distriktssekretær Bjørn Amundsen stått for sjøvettdagene. Det dreier seg om åtte-ti dagers arbeid i året.

Sjøfartsdirektoratet dekker utgiftene under sjøvettdagene. Redningsselskapet får betaling for leie av redningsskøyte. Direktoratet dekker også kost og losji for dem som arrangerer sjøvettdagene. I tillegg kommer utgifter som brus og is til skolebarna, patroner til redningsvester, annet utstyr som brukes, og effekter som deles ut.

— Til sammen snakker vi egentlig om små summer, sier John R. Aicher.

Ingen regnskapsplikt

Den lokalt ansvarlige har ingen regnskapsplikt for sjøvettdagene. Ifølge retningslinjene er det tilstrekkelig at de sannsynliggjør utgiftene ved å levere inn bilag eller oversikt over utleggene.

— Det har Bjørn Amundsen gjort. Vi har ikke funnet noe å sette fingeren på, sier underdirektør Aicher i Sjøfartsdirektoratet.

Han er oppbrakt over at granskerne stiller Bjørn Amundsen i et dårlig lys.

— Jeg forstår ingenting av dette. Jeg har bare godord å si om ham. Han har vært en glimrende kampanjeleder i Hordaland for oss. Han er den siste jeg ville mistenke for å forsyne seg av kassen, sier John R. Aicher.

Får ikke lønn

Underdirektøren peker på at kampanjelederne for sjøvettdagene legger ned en enorm innsats, mye av den på sin egen fritid.

— De får ikke fem øre i lønn. Så forsøker altså granskerne å vri hodet av en av dem. På Sjøfartsdirektoratets vegne kan jeg bare beklage den situasjonen Bjørn Amundsen urettmessig er kommet opp i, sier John R. Aicher.

Sjøfartsdirektoratet har sendt mappen med oversikt over utgiftene ved sjøvettdagene i Hordaland til de eksterne granskerne i Redningsselskapet. Etter det Bergens Tidende forstår, skal granskerne ha savnet noen bilag fra 2001. Det skal være årsaken til at de anbefaler politietterforskning.

Godkjent alt

— Jeg har sendt inn samtlige bilag. Hvis noen mangler, må de ha kommet bort i Sjøfartsdirektoratet, sier Bjørn Amundsen.

— Om så er, har det ingen betydning. Vi har godkjent og gått god for alt Amundsen har sendt oss. Jeg minner dessuten om at det ikke er krav til revisorgodkjente regnskaper for sjøvettdagene, sier underdirektør Aicher.

— Har dere avgitt forklaring for granskerne?

— Bare i form av et par korte telefonsamtaler.

Publisert:

BELASTENDE: - Det er belastende og ubehagelig å bli mistenkt for økonomirot, sier distriktssekretær Bjørn Amundsen. Han er glad for at Sjøfartsdirektoratet nå går ut og «frifinner» ham. Foto: RUNE NIELSEN