Giske fikk viljen sin – blir Aps finanstopp

Marianne Marthinsen vrakes, og Trond Giske får den sentrale rollen som Arbeiderpartiets finanstopp. Til gjengjeld blir Hadia Tajik parlamentarisk nestleder.

Publisert Publisert

Hadia Tajik og Trond Giske under landsstyremøtet til Arbeiderpartiet tirsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

  • NTB

Men Giske avviser at partiet har gjort kalkulerte grep for å ivareta maktbalansen mellom de to nestlederne.

– Vi er alle på samme lag. Det er ikke unaturlig at partiledelsen snakker oss imellom, og at partiet ser på gruppen på nytt, som en helhet, etter et valg, sier han til NTB.

Selv om Giske får den mer framtredende posisjonen som fraksjonsleder i finanskomiteen, er det Tajik som får oppgaven å være parlamentarisk nestleder. Tajik blir for øvrig også leder for arbeids- og sosialfraksjonen i partiet.

Partileder Jonas Gahr Støre blir som ventet parlamentarisk leder og skal fortsette å sitte i utenriks- og forsvarskomiteen.

Verken Støre eller Tajik ønsker å kommentere saken og henviser til valgkomiteens leder Kjersti Stenseng.

– Greit å opplyse

Innstillingen fra valgkomiteen i Arbeiderpartiet er enstemmig, men ikke fullstendig. Arbeidet med å fordele øvrige verv er ennå ikke sluttført. Ifølge VG ønsker både Espen Barth Eide og Anniken Huitfeldt å bli leder av utenriks- og forsvarskomiteen.

– Arbeidet i komiteen er ikke ferdig, men siden det har vært offentlig oppmerksomhet rundt hvilke komiteer på Stortinget partiledelsen vil sitte i, synes jeg som valgkomiteens leder det er greit å opplyse om komiteens innstilling rundt dette spørsmålet, sier Stenseng til NTB.

Hun begrunner valget av Giske til et verv også Marthinsen ønsket seg slik:

– Det er summen av mange vurderinger, både i valgkomiteen og partiledelsen. Dette er ønsket både fra våre to nestledere, partilederen og valgkomiteen. Trond er godt kvalifisert, kan finansfeltet, har sittet i finanskomiteen tidligere og er en erfaren politiker.

Les også

Derfor er Venstres drømmeregjering lite sannsynlig

– Ikke dårlig jobb

Stenseng sier Marthinsen ikke blir vraket fordi hun har gjort en dårlig jobb.

– Vi er fornøyd med den jobben Marianne har gjort. Det er helt vanlig at når en ny gruppe skal besettes, blir det utskiftninger, sier hun.

Giske forsikrer om at fordelingen av verv i Aps nye stortingsgruppe tas med lave skuldre.

– Vi har hatt en diskusjon i partiledelsen om hvordan vi bruker våre ressurser. Verken Marianne Marthinsen eller Dag Terje Andersen har gjort noe feil, sier han.

Kjønnsbalanse

Internt i Ap har flere reagert på det de har oppfattet som et forsøk fra Giske på å posisjonere seg i en eventuell fremtidig lederkamp i partiet. De peker på at Giske var sentral i utformingen av Aps mislykkede valgkampstrategi.

Også kjønnsperspektivet er blitt trukket fram som et argument i maktkampen mellom Giske og Marthinsen.

Stenseng mener det er kommet en del «merkelige argumenter» i form av «enkeltutspill i mediene» som hun ikke kjenner seg igjen i.

– For meg og valgkomiteen er det en selvfølge at kjønnsbalansen skal ivaretas, sier Stenseng.

Hun viser til at en mann går ut og en kvinne inn som fraksjonsleder for arbeids- og sosialfeltet, nemlig Dag Terje Andersen og Hadia Tajik, mens det motsatte skjer på finans, med Giske og Marthinsen.

Publisert