156 asylbranner siden 2010

De siste seks årene har det brent 156 ganger på norske asylmottak, viser tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

HVER FJORTENDE DAG: 156 branner eller branntilløp siden 2010 betyr at det har brent på et asylmottak hver fjortende dag i denne perioden.
  • NTB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over syv år gammel

UDIs oversikt viser dermed at brannen på hotellet Lune Huler i Lindås, som skulle gjøres om til et asylmottak for 40 enslige mindreårige flyktninger i januar, ikke var et enkelttilfelle, skriver Klassekampen.

156 branner eller branntilløp siden 2010 betyr at det har brent på et asylmottak hver fjortende dag i denne perioden. UDI opplyser at de fleste av branntilfellene er mindre hendelser i forbindelse med matlaging og lignende.

  • Etterlyser Mercedes etter asylbrannen
    Regjeringen iverksatte i slutten av november en midlertidig forskrift om unntak fra plan— og bygningsloven for asylsøkere. Endringen åpner i praksis for at flere krav til brannsikkerhet ikke skal gjelde for asylmottak. Blant annet er det ikke lenger et absolutt krav om automatisk brannslukkeanlegg, såkalt sprinkling, og generelle krav til varme- og kuldeinstallasjon er opphevet.

— Det er bare to år siden UDI hevet brannsikkerheten fordi det var et uvanlig høyt antall branner i asylmottakene. Vi forstår at dette er en unntakstilstand, men det er en fallitterklæring når man senker sikkerheten, sier direktør Dagfinn Kvalheim i Norsk brannvernforening.

Den midlertidige forskriften skal i første omgang være gyldig fram til 30. juni.

Publisert: