Tidligere marinetopp refser forsvarssjefen

Tidligere marinesjefer, med Hans Kr. Svensholt i spissen, mener at forsvarssjefen fører politikerne bak lyset. MTB-striden kan ende i «komplett skandale».

  • Olav Garvik
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 15 år gammel

— Det er ingen tvil om at våre politikere har fått villedende informasjon gjennom forsvarsstudien, der Sverre Diesen går inn for å fjerne MTB-ene. Det vil være en komplett skandale hvis dette fører til at vår forsvarsevne til sjøs blir sterkt redusert, sier Hans Kr. Svensholt (67), som avsluttet sin militære karriere som generalinspektør for Sjøforsvaret.

Han er ikke det minste i tvil om at forsvarsevnen til sjøs vil bli redusert med godt og vel en tredjedel hvis MTB-våpenet tas vekk.

Det er opprørsstemning både blant aktive og pensjonerte marineoffiserer, som frykter at de seks nye hypermoderne missiltorpedobåtene i Skjold-klassen skal glippe før de virkelig tas i bruk.

Tungvektere i aksjon

— MTB-ene er uerstattelige. De er selveste bærebjelken i Marinen. Skipene er raskere enn noen andre og er skreddersydd for å operere langs hele kysten, i all slags vær. De er dessuten mer anvendelige enn de gamle, sier Svensholt, som har fått med seg tidligere toppoffiserer som bl.a. Jan Jæger, Rino Paus, Egil Eikanger, Kjell B. Olsen, Bjørn Krohn, Lars T. Sætre og Alf Håkon Klepsvik i en aksjon overfor forsvarskomiteen i Stortinget og gjennom andre kanaler.

Svensholt mener at det er bevisst feilinformasjon av forsvarssjefen å vise til at MTB-våpenet er konstruert for den kalde krigs scenarier. Tvert imot, det var basert på en sikkerhetspolitisk oppdatering da Stortinget gjorde sitt vedtak i 2003. Utviklingen etterpå, ikke minst i nordområdene, har ytterligere aktualisert behovet for de nye skipene i Skjold-klassen.

Forsvinner MTB-ene, vil det i praksis bare være én fregatt til stede i nord som kan ta seg av suverenitetshevdelsen, heter det i argumentasjonen som vil bli overlevert stortingspolitikerne i nær fremtid.

Pådyttet Forsvaret?

— Men forsvarsledelsen har flere ganger påpekt at Forsvaret ble «pådyttet» MTB-ene av Stortinget?

— Det er fullstendig feil. Hele Sjøforsvaret har ønsket disse raske og lett manøvrerbare båtene. Det er jo disse som er selveste arbeidshesten i Marinen. Og det er ganske uforståelig at Sverre Diesen i sin forsvarsstudie ikke har nevnt de unike egenskapene ved de nye MTB-ene med et eneste ord.

Skulle disse båtene bli historie, vil det dessuten føre til problemer med rekrutteringen både til fregattene og andre fartøyer. De er veldig populære hos de unge.

— Har ikke Sjøforsvarets folk vært aktive nok, eller dyktige nok, før forsvarssjefen la frem sin studie?

— Jeg har ikke svaret, men jeg kjenner noen av dem som har vært med i prosessen. De er muligens blitt overkjørt.

Betalt allerede

— Har ikke Forsvarssjefen et poeng når han viser til at det blir for kostbart å satse på de nye MTB-ene?

— Nei, for man er nå kommet så langt i byggeprosessen at 80 prosent av totalinvesteringene på fem milliarder er betalt. Av de seks båtene er tre på vannet allerede. De ca. 200 mill. kroner i årlige driftsutgifter tilsvarer 0,6 prosent av hele forsvarsbudsjettet. Selvsagt har vi råd til dette!

Med utgangspunkt i økonomiske argumenter virker det som om Forsvarssjefen regelrett har fabrikkert en begrunnelse for å ta ut MTB-ene, sier Svensholt.

Publisert: