Miljøvernministeren skuffet over StatoilHydro

Miljøvernminister Erik Solheim er svært skuffet over at StatoilHydro har søkt om utvidet utslippstillatelse for Snøhvit. Solheim mener selskapets omdømme er svekket.

Publisert:
NTB

I tillegg til søknaden om utvidet utslippstillatelse, kan LNG-anlegget på Melkøya ved Hammerfest avgi 1,5 millioner tonn CO2 og 2.200 tonn sot fra fakling.

– Under normale driftsforhold vil utslipp være om lag 0,2 millioner tonn årlig. StatoilHydro vil kjøpe utslippskvoter for CO2-utslippene, skriver selskapet i en pressemelding.

**Les også:

Haga vil orientere Stortinget om Snøhvit**

– Trenger nye rutiner

– Dette er en alvorlig situasjon, og jeg forventer at selskapet nå gjør alt som er mulig for å se om det finnes andre alternativer. Ved alle fremtidige industri— og oljeutbygginger er det nå nødvendig at vi bygger inn håndteringen av utslippene fra starten av, sier Solheim til NTB.

Det er Statens forurensningstilsyn (SFT) som skal behandle søknaden fra StatoilHydro, og miljøverndepartementet er ankeinstans. Solheim vil likevel ikke spekulere i hvordan saken ender.

– Jeg avventer nå SFT sin behandling av saken, sier Solheim.

Til Dagbladet.no sier Erik Solheim at miljøet blir den store taperen.

– Vi kan ikke løpe rundt å be folk om å kjøre mindre bil fordi StatoilHydro legger fram slike gigantutslipp, sier miljøvernministeren.

Direktør Ellen Hambro er heller ikke fornøyd med utslippsøkningen.

– Vi synes det er svært uheldig. Når søknaden kommer vil den bli lagt ut på høring så alle berørte parter får anledning til å komme med uttalelser, sier Hambro til NRK.

Alvorlige konsekvenser

Også miljøvernerne er i harnisk over StatoilHydro. Bellona mener at utslippsplanene må skrinlegges før alle andre muligheter er utforsket. Klimakonsekvensene kan blir store.

– Det er ingen overraskelse at man har problemer på Snøhvit, men omfanget de her varsler er så stort at dette får klimapolitiske konsekvenser. Det vil øke Norges klimagassutslipp i perioden det gjelder med opp imot 5 prosent, sier nestleder Marius Holm i Bellona.

Organisasjonen krever at StatoilHydro ikke får gjøre oppstartsforsøk før man har klarlagt alle muligheter for å unngå utslipp.

– Vi frykter at dette vil fortsette over lengre tid. Slike utslipp vil måtte kompenseres gjennom andre innstramninger, sier Holm.

Norges Naturvernforbund krever at SFT sier nei til StatoilHydro.

– Det er helt uholdbart at StatoilHydro nok en gang søker om en enorm utslippsøkning fra fakling, sier leder Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund.

Utvidet oppstart

Grunnen til de store utslippene er at oppstartsperioden for Snøhvit blir lengre enn planlagt. Det er i denne perioden det vil bli avgitt ekstraordinære utslipp.

Pressetalsmann i StatoilHydro Gisle Johanson opplyser til Aftenbladet.no at selskapet planlegger en revisjonsstans på anlegget i juli.

– Vi søker altså om økte utslipp fram til da. Jeg understreker imidlertid at vi gjør hva vi kan for å begrense utslippene, sier Johanson.

SKUFFET: Miljøvernminister Erik Solheim. Kristiansen, Lars Harald J.

VIL HA UTSLIPP: StatoilHydro har søkt om utvidet utslippstillatelse for Snøhvit-feltet. Her anlegget på Melkøya som mottar gass fra Snøhvit. Bendiksby, Terje

Publisert: