Fagbevegelsen varsler storstreik mot regjeringen

LO varsler politisk streik på nyåret mot regjeringens forslag om å øke adgangen til midlertidige ansettelser. Også YS og Unio er beredt til å streike.