Forsker-alarm: – Urovekkende havnivåstigning

– Det stigende havnivået er alvorlig for alle kystnære områder i verden.