Barneombudet: - Det er vill vest der ute

Publisert:
  • Noen setter barna bort til mennesker de aldri ville lånt bort bilen til, sier barneombud Reidar Hjermann.
Kelly Fianbakken

Barneombudet får en rekke henvendelser om dagmammaer som vanskjøtter arbeidet sitt.

— Det er vill vest på dagmamma-markedet, sier Reidar Hjermann.

Her er noen eksempler på meldinger som er kommet inn til Barneombudet:

  • Dagmammaen har mistet omsorgen for egne barn.
  • Dagmammaen prøver å få barna til å sove mest mulig i løpet av dagen.
  • Dagmammaen har mange barn i en liten leilighet, og drar ikke ut en eneste gang i løpet av dagen.
  • Dagmammaen røyker innendørs.
    Får flere meldinger

— Det foregår mye vanskjøtsel av barn der ute. Men samtidig er det viktig å få med at det store flertallet er glad i barn og gir barna godt stell, understreker Hjermann.

Antallet henvendelser som gjelder dagmammaer har, ifølge barneombudet, økt den siste tiden.

— Det tror jeg har sammenheng med at oppmerksomheten rundt temaet har tatt seg opp. Omsorgssvikten har nok foregått i det skjulte lenge, sier Reidar Hjermann.

Han ber foreldre være svært påpasselige med hvem de overlater sine kjæreste til:

— Er man ikke bergsikker på at en dagmamma er god, da skal man la være, sier Hjermann.

Han reagerer på avisannonser av typen «Hjelp!!!!! Markus, 2 år, trenger dagmamma NÅ!!!!»

Etterlyser register

Barneombudet har bedt Barne- og likestillingsdepartementet om å få på plass et skikkelig registreringssystem for dagmammaer. Kun et fåtall av de rundt 25.000 dagmammaene som trolig finnes i Norge, er i dag registrert.

— Slik det er i dag, er det noen dagmammaer som ønsker å registrere seg, men som ikke blir tatt imot av kommunen på en skikkelig måte. Det er snakk om en veldig viktig arbeidsgruppe. Likevel har det offentlige ingenting å tilby dem. Det er for dårlig, sier Reidar Hjermann, som mener myndighetene bør gi dagmammaene ordentlig oppfølging og veiledning.

Publisert: