Politiet tar ingen for sexkjøp i utlandet

Fra nyttår ble det straffbart for nordmenn også å kjøpe sex i utlandet. Ti måneder etter forbudet kom, er ingen tatt.

Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over 13 år gammel

Mens det er anmeldt over 150 sex-kjøpssaker i Norge siden forbudet kom, er det ikke registrert en eneste slik sak med opphav utenfor landegrensene.

— Ingen nordmenn er hittil tatt for kjøp av sex fra voksne i utlandet, sier seniorrådgiver Jan Austad i politiavdelingen i Justisdepartementet (JD).

- Skuffende Samtidig opplyser Politidirektoratet at det er grunn til å tro at mange nordmenn debuterer som sexkjøpere nettopp i utlandet.

— Det er skuffende at politiet ikke klarer å håndheve sexkjøpsloven også for handlinger utenfor Norges grenser, sier Kjell Ingolf Ropstad, justispolitisk talsmann i KrF.

KrF gikk allerede tidlig på 2000-tallet inn for kriminalisering av sexkjøp. Partiet støttet helhjertet regjeringens forslag om å inkludere nordmenns kjøp av seksuelle tjenester i utlandet.

Nå mener Ropstad at politiet må markere seg.

— Politiet må vise at loven gjelder også om man er på reise i utlandet. På lang sikt holder det ikke bare med en lovbestemmelse. Hvis ingen blir straffet for å kjøpe sex utenlands, kan denne delen av loven fort bli glemt, advarer han.

At det internasjonale forbudet vil bli glemt uten at det håndheves, er Fafo-forsker May-Len Skilbrei helt enig i. Allerede i februar advarte hun norsk politi mot å ligge på latsiden, hvis poenget er å redusere sexmarkedet.

— Det å kunne straffe sexkjøp i utlandet, var nok mest ment som en symbolsk markering. Men hvis meningen er at loven skal virke individuelt forebyggende, må man selvsagt også håndheve den, sier Skilbrei.

Les også

Venter med innsats mot utlandet

— Aktuelt med tiltak Benedikte Høgseth er politiinspektør i Politidirektoratets seksjon for organisert kriminalitet, som har et spesielt ansvar for å følge opp håndhevingen av sexkjøpsforbudet. Høgseth sier hovedformålet med kriminaliseringen er at den skal ha en forebyggende effekt.

— Dette gjøres blant annet gjennom opplæring og informasjonskampanjer rettet mot nordmenn i utlandet. Men det er det andre departementer enn vårt som har drevet med, sier Høgseth.

— Men nordmenn som kjøper sex i utlandet risikerer altså per i dag ikke å bli tatt for det?

— Det tror jeg blir feil å si. Det er ikke sånn at man ikke kan regne med å bli tatt for det. Vi følger nøye med på trender og kriminalitetsutviklingen. Med bakgrunn i de erfaringene vi gjør med sexkjøpsforbudet i løpet av 2009, vil det kunne bli aktuelt å gjøre tiltak rettet mot nordmenn som kjøper seksuelle tjenester i utlandet, sier Høgseth.

Hun lister opp tre hovedinnfallsporter for å få straffet norske sexkunder som drar ut av landet:

  • Når etterforskning av sedelighetssaker i Norge avdekker at det også er kjøpt seksuelle tjenester i utlandet.
  • Samarbeid med andre lands politimyndigheter, blant annet Interpol, Europol og såkalte sambandsmenn i utlandet.
  • Overvåking av internettbaserte sex-annonser som er spesielt rettet mot nordmenn som skal reise til utlandet.
  • Vi har god oversikt over dette annonsemarkedet, og vil også kunne fange opp om det foregår slik annonsering, sier Høgseth.
LITEN RISIKO FOR Å BLI TATT: Kjell Ingolf Ropstad, justispolitisk talsmann i KrF, mener det er skuffende at politiet ikke klarer å håndheve sexkjøpsloven også for handlinger utenfor Norges grenser. Bildet er tatt i Pattaya, Thailand Arkivfoto: Marita Aarekol
Publisert: