Høyesterett forkaster anken til drapsdømt i Kristin-saken

Henning Hotvedts anke etter at han ble dømt til 13 års fengsel for drapet på Kristin Juel Johannessen, er forkastet av Høyesterett. Dommen blir dermed stående.

Publisert: Publisert:

DREPT: Arkivfoto av 12 år gamle Kristin Juel Johannessen som ble funnet drept i Hedrum i Larvik i 1999. Foto: PRIVAT

NTB

Hotvedt anket både for å be om en mildere straff og for å be landets øverste domstol vurdere om saken heller skulle vært ført for tingretten enn for lagmannsretten.

Det er anken over saksbehandlingen som nå er forkastet. Fra før var det klart at Høyesteretts ankeutvalg ikke tillot anken over straffeutmålingen fremmet.

Les også

Faren til Birgitte: – Nå tør jeg tro på et endelig svar

Hotvedt (40) ble 8. september i fjor dømt til 13 års fengsel for drapet på tolv år gamle Kristin Juel Johannessen i 1999.

Samme mann ble dømt for drapet i 2002, men frifunnet ett år senere fordi en DNA-test viste at hår fra åstedet ikke stammet fra ham. I 2015 ble han pågrepet igjen, og Gjenopptakelseskommisjonen gjenåpnet saken, som endte med en ny fengselsdom.

Publisert: