Vest politidistrikt varsler tilsyn av voldtektsetterforskningen

Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen varsler tilsyn av voldtektsetterforskningen i Vest politidistrikt, men sier statistikken i distriktet ikke bekymrer han.

Publisert:
NTB

– Vi vil forholdsvis snart få brakt på det rene hvilken eventuell effekt som ligger i politidistriktets nye tilnærming til voldtektsetterforskning, skriver han i en epost til VG.

Kun hver tiende voldtektsanmeldelse, 9,5 prosent, i distriktet havner i retten. Stolt-Nielsen sier det statistiske materialet er «alt for spedt» og at han ikke «mister nattesøvnen» over tallene. Likevel varsler han tilsyn av distriktets arbeid med voldtektssaker.

Totalt har avisen kartlagt 4.213 ferdigbehandlede voldtektssaker i Norge i perioden 2015 til 2017. Av disse endte kun 614 med rettssak, noe som utgjør omtrent hver sjuende sak – 14,6 prosent – på landsbasis.

Nordland og Oslo har høyest andel saker som havner i retten, med nesten hver femte sak. Henholdsvis 18,7 og 18,5 prosent av voldtektsanmeldelsene som er undersøkt av VG har endt med tiltale.

Publisert: