Listhaug oppfordrer til å angi flyktninger på hjemreise

Sylvi Listhaug oppfordrer vanlige folk – og særlig de som er i kontakt med barn – til å melde ifra til UDI om flyktninger som drar på reiser til hjemlandet.

Publisert:

SKEPTISK TIL FERIEREISER: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp). Audun Braastad / Scanpix

NTB

Hun sier til NRK at folk har kontaktet henne i valgkampen og fortalt om naboer og andre i lokalsamfunnet som har vært på ferie i landet de flyktet fra.

– Og det synes mange er veldig rart ettersom disse, når de kom til Norge, sa de flyktet fra krig og forfølgelse, men likevel finner at de kan reise tilbake dit på ferie, sier innvandrings- og integreringsministeren.

Les også

Listhaug langer ut mot Støre om gammel strid

– Skaper skepsis og mistillit

Frp-statsråden mener at voksne som er i kontakt med flyktningbarn har et spesielt ansvar for å si ifra til Utlendingsdirektoratet (UDI) hvis de har informasjon om flyktninger som har vært eller skal på reise til hjemlandet.

UDI har for tiden 78 saker mot folk de mener har misbrukt asylinstituttet gjennom å hevde at de trenger beskyttelse i Norge, for så å dra på reise til hjemlandet etter å ha fått innvilget opphold, får kanalen opplyst av Justisdepartementet.

– Det skal ikke være lov til å ha den type ferier, men vi kan jo ikke oppfordre til angiveri. Det statsråden bygger opp til her skaper skepsis og mistillit, og jeg er redd innvandrere ikke tør å delta aktivt i vårt samfunn, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

TRUET? Fire av ti spurte i en ny undersøkelse mener norske verdier er under angrep. Vegard Wivestad Grøtt / Scanpix

Mener norske verdier er truet

Nesten 80 prosent av Frp-velgerne mener at norske verdier og tradisjoner er under angrep. Det viser en spørreundersøkelse gjennomført for VG.

I alt er 40 prosent av de spurte enige i at norske verdier er under angrep, mens 32 prosent er uenige i påstanden. Ser man på partitilhørighet, er 80 prosent av Frp-velgerne enige i påstanden. Det samme gjelder 55 prosent av Senterpartiets og KrFs velgere. Samtidig er færre enn 30 prosent av Aps velgere er enige.

Spørsmålet som ble stilt i undersøkelsen var: «Flere politikere har tatt til orde for at norske verdier og tradisjoner er under angrep. Hva mener du?»

Over halvparten av Frp-velgerne svarer i tillegg at ivaretakelse av norske verdier er helt avgjørende når de skal velge parti.

Les også

«Valgkampen har blitt en konkurranse i kristendom. Gud hjelpe oss alle.»

KLART SKILLE: – Kristendommen skiller meget klart mellom tro og politikk, sier Janne Haaland Matlary til VG. Heiko Junge / Scanpix

– Handler ikke om tro

Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, mener tallene viser en interessant forskjell mellom partier som er opptatt av norsk kulturarv og historie, og de andre. Hun er tidligere tilknyttet KrF og Høyre.

– Dette er nok knyttet til innvandring, men også til globalisering, sier Matlary til VG.

Hun peker på at kristne verdier ikke handler om personlig tro, men om normene for hva et menneske er.

– Kristendommen skiller meget klart mellom tro og politikk, og har samme verdi for mann og kvinne. Norske og europeiske verdier følger denne kulturarven, hvor vitenskap, frihet og egenutvikling alltid har vært fremmet, spesielt av kirken, sier hun.

STILLER KRAV: Partileder Siv Jensen i Frp krever norskkunnskaper mot Nav-støtte. Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Jensen vil ha språkkrav

Innvandrere og flyktninger som ikke har lært norsk etter fem år i Norge, bør miste retten til Nav-støtte, mener Frp-leder Siv Jensen.

Forslaget ble også fremmet av Frp-representanter på Stortinget i 2015. Dersom Frp får fortsette i regjering etter valget, ønsker altså partiet å få det gjennomført.

– Jeg tror det er misforstått snillisme å ikke stille krav. Stiller vi krav, med veldig klare forventninger, så går dette mye enklere, sier Jensen til NTB.

Forslaget var et av flere som ble lagt frem under et partilederforedrag på Litteraturhuset i Oslo torsdag kveld.

– Det er uansett sånn at stiller vi klare tydelige krav fra samfunnets side, så blir det veldig ofte møtt med god respons og leveranser. Det er så mange mennesker med minoritetsbakgrunn som har bodd her lenge, som verken kan språket eller som er i arbeidslivet. Sånn kan det ikke fortsette, sier hun.

Les også

Frøy Gudbrandsen: «Ideen om asylmottak i Afrika har blitt begravet igjen og igjen. Likevel får den stadig nye tilhengere.»

– Bør forsørge seg selv

Siv Jensen sa også at hun støtter et forslag fra Oslo Frp som vil gjøre det vanskeligere for flyktninger å flytte fra kommunen de er bosatt i, med mindre de er i stand til å forsørge seg selv. Flyktninger som ikke har jobb, kan bli nektet Nav-støtte til livsopphold dersom de flytter til for eksempel Oslo.

Dette er et godt forslag som bør diskuteres, mener Jensen.

Jensen viste også til at regjeringen går inn for å øke kravet til botid fra syv til ti år for å få norsk statsborgerskap. Forslaget ble sendt på høring i midten av juli.

Frp-lederen og finansministeren kom dessuten inn på verdidebatten som politikere fra en rekke partier har tatt del i i sommer. Hun viser til regjeringens forslag om å forby ansiktsdekkende plagg i skolen, og mener forbudet bør utvides til det offentlige rom generelt.

Publisert: