Åpner for 135 millioner i året til TV 2

Kulturminister Linda Hofstad Helleland vil støtte en kommersiell allmennkringkaster utenfor Oslo med inntil 135 millioner kroner i året.

Publisert:

LEGGER OM: Kulturminister Linda Hofstad Helleland vil legge ned ordningen med TV-lisens. Arkivfoto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Det kom frem på en pressekonferanse torsdag ettermiddag, der forslag til løsning for en kommersiell allmennkringkaster bli lagt frem.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland legger fredag frem en stortingsmelding om kommersiell allmennkringkasting og fremtidig finansiering.

Les også

TV 2 og NRK er blitt likere hverandre

– Sterke argumenter

Der fortalte kulturministeren at regjeringen fortsatt vil ha en kommersiell allmennkringkaster, og er beredt til å kompensere for utgiftene den har ved å ligge utenfor Oslo og oppfylle kravene.

TV 2 har som kjent så langt valgt ikke å søke på posisjonen som kommersiell allmennkringkaster, fordi kanalen mener at merkostnadene ikke blir tilstrekkelig kompensert. Kanalen har derfor ventet spent på stortingsmeldingen.

– Det er fortsatt tunge argumenter for at Norge skal ha en kommersiell allmennkringkaster. Og de er kanskje sterkere enn noengang, sier Helleland.

Hun nevner disse argumentene:

– Vi vil sikre ytringsfrihet og - mangfold. Det er ikke sikkert at markedet vil tilby slikt innhold, langt mindre med hovedkontor utenfor Oslo. Dessuten vil vi sikre en reell konkurranse til NRK, og at Norge har et sterkt mediemiljø utenfor Oslo.

Les også

TV2-ansatte frykter inhabile sjefer

Hovedkontor utenfor Oslo

Helleland sier at disse kravene vil gjelde for allmennkringkasteren:

  • Hovedkontor utenfor Oslo.
  • Daglige nyhetssendinger, der hovedsendingene skal lages ved hovedkontoret.
  • Norskspråklige programmer for barn og unge.
  • Norske tv-serier og filmer.
  • Halvparten av alt innhold skal være norsk
  • Begge målformer skal benyttes.

– For å kompensere for kostnadene med å oppfylle disse kravene er vi beredt til å støtte med inntil 15 millioner euro i året, sier hun.

Det utgjør rundt 135 millioner kroner i året.

– Dette er en avtale som er begrenset til en aktør, og avtalen skal gjelde for fem år. Det er fordi det er en midlertidig ordning i påvente av en helhetlig gjennomgang av fremtidens mediepolitikk, sier kulturministeren.

Positiv TV 2-sjef

TV 2 sendte etter pressekonferansen ut en pressemelding. Der er administrerende direktør og sjefredaktør Olav T. Sandnes sitert på følgende:

«Vi er positive til at Kulturdepartementet har prioritert denne saken i en hektisk høst. TV 2 er fortsatt posisjonert for å søke på et oppdrag om kommersiell allmennkringkasting med hovedkontor i Bergen, såfremt forpliktelsene følges av en relevant motytelse og det kommer en snarlig utlysning».

Vil skrote NRK-lisensen

Kulturministeren hadde også nyheter om NRK-lisensen, som ble kjent i ettermiddag.

Helleland sier til NRK at det er på tide å finne en ny finansieringsmodell for allmennkringkasteren. Til statskanalen sier Helleland at lisensen blir erstattet av en øremerket medieavgift, men innretningen av denne er fortsatt ikke klar.

Ifølge Dagens Næringsliv er en av modellene regjeringen peker på at lisensen erstattes av en avgift som pålegges hver husstand. Den skal komme både NRK og TV 2, eller andre medieselskaper til gode.

– Det blir enten knyttet til en husstand eller en person, vi skal se nærmere på hvordan vi kan ivareta sosiale hensyn, uavhengigheten til NRK, og hvilken modell som vil ivareta dette på en best mulig måte, sier kulturministeren til NRK.

Hvis avgiften legges på alle husstandene, vil flere måtte betale. Årsaken er at noen husstander i dag «sniker seg unna» eller ser tv på mobil, nettbrett eller laptop og dermed ikke plikter å være med på å finansiere NRK.

Men det er ikke bare NRK som blir berørt av endringene som regjeringen nå presenterer. For TV 2 er også kulturministerns planer av stor betydning. 18. oktober leverte Mediemangfoldsutvalget leverte sin anbefaling. Det gikk for at staten fortsatt bør støtte TV 2 eller en annen allmennkringkaster for å produsere nyheter i tre til fem år fremover.

TV 2 søkte ikke

Ifølge Dagens Næringsliv vil en kompensasjonsordning for kommersiell allmennkringkasting, med en ramme under 15 millioner euro komme under grensen for notifikasjon til ESA (Efta-landenes overvåkingsorgan). Det kan bety en løsning for TV 2, dersom de får en slik avtale med staten.

TV 2 søkte ikke på toårslisensen som regjeringen utlyste tidligere. I den konsesjonen lå det nemlig ingen økonomisk kompensasjon. Kanalen krever at staten dekker merutgiftene til nyhetsproduksjon og hovedkontor i Bergen.

TV 2 har en midlertidig avtale med staten som går ut ved årsskiftet.

TV-selskapet mener de har store merkostnader med å ha hovedkontoret sitt i Bergen. TV 2 er blant selskapene som skal flytte inn i mediebyen i Bergen neste høst.

Ifølge tidligere konsernsjef i TV 2, Alf Hildrum, er ikke det en sikkerhet for at selskapet blir værende i byen. Hildrum uttalte tidligere i år at det ville være billigere for TV 2 å la lokalene i Bergen stå tomme, selv om de har forpliktet seg til å betale leie i den nye medieklyngen i ti år.

Njåstad tror på TV 2 i Bergen

– Jeg er glad for at regjeringen nå har kommet med et konkret tilbud til en kommersiell allmennkringkaster, sier Helge Andre Njåstad (Frp) i en kommentar.

Han tror denne avtalen vil passe TV 2 godt.

– Dette står alle aktører som måtte være interessert fritt til å søke på, men jeg mener jo at det er naturlig at det er TV 2 med Bergen som hovedsete som blir resultatet. Her har vi allerede lang erfaring og den rette kompetansen, sier Njåstad.

Publisert: