Helsedirektoratet: – Mildere virus enn fryktet

Helsemyndighetene avdramatiserer situasjonen etter utbruddene av Influensavirus A (H1N1) – tidligere kalt svineinfluensa. Viruset synes mildere enn først fryktet.

  • NTB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 13 år gammel

På spørsmål fra NTB om status i influensavirussituasjonen akkurat nå, kommer assisterende direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet med følgende oppmuntrende svar:

– Først og fremst er det viktig å si at det er ikke noen dramatikk i situasjonen her nå. Vi må kunne forvente at vi i løpet av noen dager får det første smittetilfellet til Norge, men heldigvis ser det nå ut som om viruset er mildere enn det vi først fryktet. Og vi vet nå at ingen av dem som foreløpig er smittet i Europa, har hatt alvorlige komplikasjoner, sier Guldvog.

Begrepsforvirring

Likevel er det klart at smitten sprer seg fra Mexico, etter at utbruddene der ble kjent for snart to uker siden. Tallene Helsedirektoratet nå opererer med viste søndag 787 bekreftede tilfeller totalt internasjonalt, hvorav 506 i Mexico. 19 er døde i Mexico.

I USA er det bekreftet 160 tilfeller, hvorav én er død, ifølge Bjørn Guldvog.

Guldvog erkjenner at det kan være vanskelig for menigmann å holde styr på alle de forskjellige betegnelsene på influensavirus som nå omtales.

Det som tidligere bare kaltes svineinfluensa skal nå, etter anbefaling fra Verdens helseorganisasjon WHO, kalles influensa A (H1N1).

– Vi må følge den terminologien som anbefales av WHO. Men vi vil nå legge ut en forklaring på våre hjemmesider for å sikre at dette ikke forvirrer, sier Bjørn Guldvog.

Går bra

Først søndag kveld foreligger svar på prøver fra en kvinne i slutten av 20-årene, som har fått påvist influensa A-virus. Da vil det være klart om kvinnen er smittet av den fryktede svineinfluensaen. Det helsemyndighetene allerede nå vet er at det går veldig bra med kvinnen.

– Men så langt er det ikke meldt noen bekreftede tilfeller av influensa A (H1N1) – svineinfluensa i Norge, sier overlege Bjørn Iversen i Folkehelseinstituttet til NTB søndag ettermiddag.

Han bekrefter at St. Olavs hospital i Trondheim lørdag påviste A-varianten av influensaviruset hos en kvinne i slutten av 20-årene, men hvilken type er foreløpig ikke avklart. Hun fikk symptomer et par dager etter hjemkomst fra Mexico og oppsøkte lege, men først søndag kveld er det klart om det er den aggressive varianten eller ordinær sesonginfluensa.

Nær 120 prøver

Bjørn Iversen opplyser at laboratoriet ved Folkehelseinstituttet siden fredag har mottatt mellom 100 og 120 prøver for analyse. Mellom 80 og 90 er sjekket ut som negative funn, altså uaktuelle i sammenhengen.

– Vi har fortsatt en del prøver – det kan dreie seg om 20–30 – under rutinemessig analyse. I tillegg har prøver vært innsendt til og analysert ved lokale laboratorier, som regel sykehuslaboratorier. Bortsett fra den i Trondheim er det så vidt jeg vet ikke registrert noen positive prøver, sier Bjørn Iversen.

Oppsøk lege

Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet oppfordrer alle som kommer hjem fra Mexico eller smitterammede stater i USA, og som har influensasymptomer, umiddelbart å ta kontakt med sin lege for raskt å få avklart situasjonen.

– Mange nordmenn er på reise i utlandet. Har norske helsemyndigheter løpende oversikt over mulige smittede nordmenn i utlandet?

– Nei. Men vi regner med at noen utenriksstasjoner får vite det hvis det er nordmenn som er smittet og som trenger hjelp. For øvrig er det de nasjonale helsemyndighetene som har ansvaret for å følge opp i hvert enkelt tilfelle, sier Bjørn Guldvog.

Publisert: