Andel mannlige ansatte i barnehager øker

Flere ansatte har barnehagelærerutdanning.

MENN SOM JOBBER I BARNEHAGE: Ni prosent av ansatte i barnehager er menn. Snittet dras opp blant assistenter. I alt var det 3400 mannlige assistenter i barnehager i fjor, eller elleve prosent av alle assistenter, viser tall fra SSB.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over syv år gammel

I 2015 var ni prosent av ansatte i barnehager menn. De siste ti årene har andelen av menn som er ansatt i barnehage hatt en svak økning (fra syv til ni prosent), ifølgetall Statistisk sentralbyråpubliserte onsdag.

De fleste menn er ansatt som assistenter. Mannlige pedagogiske ledere i barnehager i 2015 utgjør ni prosent av alle pedagogiske ledere i barnehager.

Les også

Flere barn i barnehagekø

Antallet mannlige pedagogiske ledere har doblet seg siden 2007. Tallet på mannlige styrere har vært stabilt de siste ti årene. I 2015 var det i overkant av 500 menn som var styrere i barnehager, det utgjorde åtte prosent av alle styrere i barnehager.

Rekrutterte menn fra Nav til barnehage

Fra 2013 til 2015 hadde Trondheim kommune rekrutteringsprosjektet «Menn i barnehage».

Ideen var å hente menn i NAV-systemet og omskolere dem til barne— og ungdomsarbeidere. Av de 20 lærlingene som fulgte gjennomkjøringen, har tidligere prosjektleder Ingar Ballo Sandum, kontakt med 17 stykker som nå er lærlinger.

— Sett fra kommunens side var prosjektet en suksess, sier Sandum.

Han er nå tilbake i Nidarvoll barnehage i Trondheim som miljøarbeider.

— Jeg kan si mye om hvorfor barnehagen blir bedre med flere mannlige ansatte. Skal jeg fokusere på én ting, så er det for å endre kjønnsrollemønsteret som prentes inn hos den oppvoksende slekt. Hvis barn ser at menn kan passe på barn, er det mer sannsynlig og naturlig at gutter tenker i slike baner selv, tror han.

Han mener et skjevt kjønnsrollemønster opprettholdes gjennom at barn den første tiden i omsorg og utdanning i stor grad forholder seg til kvinner.

— I verste fall er det først på ungdomsskolen eller i videregående at elever blir eksponert for mannlige lærere, sier han.

Flere med utdannelse

Ifølge tallene fra SSB var det 92 prosent av samtlige styrere og pedagogiske ledere som hadde barnehagelærerutdanning i 2015. Det er to prosentpoeng høyere enn året før.

Les også

Jenter kler seg ut som prinsesser og gutter som superhelter – nå dropper barnehagen karnevalet

Nettstedet barnehage.no skrev nylig at flere vil bli barnehagelærere.

Tall fra Samordna opptak viser at til sammen 3330 søkere har barnehagelærer som sitt førstevalg i år. Det er en økning på rundt 3,6 prosent fra i fjor. Barnehagelærerutdanningen har rundt2450 studieplasser, skriver nettstedet.

I en pressemelding uttalte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen: «Det er positivt å se at søkningen til barnehagelærerutdanningen nå har gått opp. Kvalitet i barnehagen handler først og fremst om kompetansen til de som jobber der.»

Les også

Rosa prinsesseleker og actionhelter, gjør det egentlig noe?

Foreldre tar debatten.

Dekningsgrad stiger svakt

Til sammen var det 283.600 barn i private og offentlige barnehager i 2015, det er 2800 færre barn enn i 2014. Andelen minoritetsspråklige barn i barnehage har økt med fem prosent fra 2014 til 2015. Dekningsgradenfor 1-5 åringer var i 2015 i overkant av 90 prosent, en liten økning sammenlignet med året før.

Dekningsgrad er andel barn i barnehage i prosent av folkemengden i tilsvarende aldersgruppe. I beregningen av dekningsgrad tas ikke høyde for ventelister.

Les også

Språksvake toåringer faller utenfor i lek

Dette er signalene foreldre og barnehageansatte bør være obs på
Økning i dekningsgrad, til tross for at det er færre barn i barnehage, skyldes at fødselskullene har blitt mindre.

Dekningsgraden varierer mye mellom fylkene. Høyest dekningsgrad var det i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Troms med 93 prosent. Lavest dekningsgrad var det i Oslo, og Østfold med henholdsvis 87 og 89 prosent.

Har du småbarn i huset? Kanskje dette er artikler som er nyttige:

Les også

Steg for steg - slik lærer du barna å sykle

Vurderer dere familiefotografering?

Publisert: