«Med Arbeiderpartiets forslag om søskenmoderasjon i SFO, ville familier med to barn fått 14.000 kroner mer i året»

HAR HUN RETT? Marte Mjøs Persen sier at med Arbeiderpartiets søskenmoderasjon, vil familier med to barn få 14 000 kroner mer i året.

Det uttalte Aps ordførerkandidat Marte Mjøs Persen i en paneldebatt om fattige barn på Bergen Kongressenter 24. august.

Debatten handlet om forholdene for de fattigste familiene i Bergen. Politikerne i panelet var enige om at situasjonen for byens fattigste barn er uverdig. Men i spørsmålet om hvordan økt økonomisk hjelp skal finansieres, var uenighetene store.

Marte Mjøs Persen mente søskenmoderasjon i SFO kunne være et hjelpemiddel for familier med svak økonomi. Hun sa: «Med Arbeiderpartiets forslag om søskenmoderasjon i SFO, ville familier med to barn fått 14.000 kroner mer i året.

Fra tredje barn

Faktasjekk.no spurte Mjøs Persen om hun kunne utdype uttalelsen. Hun svarer følgende i en e-post:

«I Høyre-styrte Bergen koster det nå 1855 kroner per barn i SFO, per måned. Arbeiderpartiets forslag til søskenmoderasjon på kroner 500,— i måneden fra barn nr 2.»

Arbeiderpartiets forslag om søskenmoderasjon er fremmet i komite for oppvekst knyttet til bystyrets budsjettbehandling i desember 2010, i alternativt budsjett fra Arbeiderpartiet 2011, og i bystyret 13.12.10 (sak 303-10).

Alternativt budsjett

I byrådets forslag til budsjett 2011/økonomiplan 2011-2014 kommer Arbeiderpartiet med følgende tilleggsinnstilling:

«Som en konsekvens av utvidet skoledag, har timeantallet i skolefritidsordningen blitt redusert. Når byrådet foreslår å øke egenbetalingen i SFO, så betyr dette at tilbudet blir dyrere. For å sørge for at den økonomiske byrden for bruk av SFO reduseres, innfører Arbeiderpartiet søskenmoderasjon fra 2. barn med en pris på kroner 500,- kr.»

Skolepolitisk talsmann Pål Anker Thorsen (Ap) skriver i en e-post til faktasjekk.no:

«Det vi la inn i budsjettet for 2011 på 1 mill vil dekke ut året at vi setter i verk søskenmoderasjonen om Ap overtar styringen av Bergen etter valget. Så må vi saldere budsjettene på nytt for 2012 for å legge inn mer midler for å finansiere søskenmoderasjonen for hele 2012».

Hvor mye sparer de?

Søskenmoderasjon i SFO varierer fra kommune til kommune. I Bergen ble det fra august 2010 innført en ordning der familier med tre barn i SFO gis 25 % moderasjon for det 3. barnet. Det innvilges ikke friplass.

Det stemmer at foreldrebetaling for hel plass er 1855 kr. pr. måned i 2011. En barnefamilie med to barn i SFO i elleve måneder vil med Aps politikk ha årlige utgifter på:

Barn 1: 1855 x 11 = 20.405,- Barn 2: 500 x 11 = 5.500,-

= 25.905,- pr år for to barn i SFO

En barnefamilie med to barn i SFO i elleve måneder vil med Høyres politikk ha årlige utgifter på:

Barn 1: 1855 x 11 = 20.405,- Barn 2: 1855 x 11 = 20.405,-

= 40.810,- pr år for to barn i SFO

Differansen mellom Ap og Høyre+KrF+Frp er kr. 14.905,- per år for to barn i SFO.

Regnestykket forutsetter at dagens SFO-sats ikke økes. Da Arbeiderpartiet sist satt med byrådsmakt, i 2003, økte partiet satsene med 20 prosent.


faktasjekk.no oppdaterer:

Marte Mjøs Persens utsagn ble først vurdert av våre redaktører til å være sant. Etter at denne saken ble publisert første gang, har våkne lesere kommentert at vi ikke hadde tatt høyde for skattefradrag. Barn i SFO gir foreldrefradrag på linje med andre utgifter til barnepass. Man kan trekke fra inntil 25.000 kroner for første barn og inntil 15.000 kroner for hvert påfølgende barn.

Fordi skattefradraget blir vesentlig høyere ved større utgifter til SFO, er det på sin plass å ta dette inn i vurderingen. Vi har kontrollsjekket med Skatteetaten. Med to barn i SFO vil vi få dette regnestykket:

 SFO-ApSFO-H
Barn 120.40520.405
Barn 2550020.405
Totalt25.90540.810
Skattefradrag (28%)725311.200
Totalt etter fradrag18.65229.610
Forskjell10.958 

Rate: Feil

Påstand: «Arbeiderpartiets forslag om søskenmoderasjon i SFO vil gi familier med to barn 14.000 kroner mer i året»

Kilde for påstand: Marte Mjøs Persen (Ap) i paneldebatt på Bergen Kongressenter 24. august.

Vår konklusjon: I dag slår søskenmoderasjon først inn ved barn nummer tre i Bergen kommune. I Arbeiderpartiets forslag heter det at foreldre skal betale 500 kroner for andre barn i SFO. Ut fra regnestykket til faktasjekk.no ville foreldrebetalingen blitt 14.905 kroner lavere – dersom forslaget ble vedtatt. Persen har imidlertid ikke tatt hensyn til at SFO gir skattefradrag. Dermed blir forskjellen i hva familiene merker på lommeboken i underkant av 11.000 kroner. Påstanden er feil.

Vurdert av: Tor Olav Mørseth, nyhetsredaktør