«Levealderen i Oslo Vest er i snitt 10 år høyere enn Oslo Øst»

LAVEST LEVEALDER: Indre Oslo øst, med Tøyen, Grønland, Grünerløkka og Sagene, sett fra Ekeberg. SCANPIX

I et innlegg på bloggen sin skriver SVs andrekandidat til bystyret i Bergen, Simen Willgohs, om ulikhet og helseproblemer. Han skriver:

«Kutt i sosiale tiltak betyr gjerne økte forskjeller, siden kuttene som regel rammer dem som stiller svakest. Derav oppstår økte forskjeller. At helsen påvirkes har man eksempler på i både mikro— og makroskala. Levealderen i Oslo Vest er i gjennomsnitt 10 år høyere enn Oslo Øst.»

Vi har undersøkt om forskjellen i levealder er så stor som Willgohs påstår.

Stor undersøkelse i 2005

Den siste store undersøkelsen av levealder i Oslo er fra 2005, og gjengitt i Samfunnsspeilet 6/2005, som utgis av Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er denne Willgohs viser til når faktasjekk.no spør etter dokumentasjon.

Ut fra tallene som gjengis i rapporten, har vi laget tabellen nedenfor.

Som Østkanten og Vestkanten har vi brukt SSBs definisjoner av indre og ytre vest og øst. Bydelene marka og sentrum er ikke tatt med, fordi de «er lite befolkede områder (bydeler) som det derfor ikke er beregnet levealder for», ifølge SSB.

Tabellen viser forventet gjenstående levealder for kvinner og menn, for perioden 2002-2004:

Av tabellene ser vi at menn lever kortere enn kvinner, og at forskjellene bydelene imellom er større for menn enn for kvinner.

Tidvis store forskjeller

Menn i Sagene bydel er de som i særklasse er dårligst stilt, med en forventet levealder på 68,4 år — mer enn fire år lavere enn neste bydel på listen. Spranget opp til bydelen med høyest forventet levealder for menn, Vestre Aker, er på hele tolv år.

For kvinner er forskjellen mellom ytterpunktene mindre. Kvinner i Gamle Oslo og Sagene kan regne med å leve knappe seks år kortere enn kvinner i Ullern.

Dette er imidlertid bydeler i hver sin ende av skalaen, og Simen Willgohs sin påstand dreier seg om gjennomsnittet mellom Oslo Øst og Oslo Vest. SSB oppgir ikke gjennomsnittsberegninger for disse områdene i sin rapport, men skiller i stedet mellom indre og ytre øst og vest.

Forskjellene er størst mellom indre øst og ytre vest , med henholdsvis drøye syv år for menn og knappe fem år for kvinner. SSB skriver:

«Forskjellen i levealder på vestkanten og østkanten i Oslo [har] økt. For menn har ytre vests forsprang på indre øst økt fra 6,2 til 7,3 år, mens økningen i forsprang for kvinner har vært mindre, fra 4,3 til 4,7 år.»

For å få et bilde av forskjellene mellom hele Vestkanten og hele Østkanten, har vi gjennomsnittsberegnet SSBs bydelstabell, vektet for hvor mange som bodde i de ulike bydelene i 2004 (regnestykket ligger i kildelisten):

Ifølge vårt regnestykke, blir både kvinner og menn på Vestkanten omtrent tre år eldre enn de på Østkanten. For menn er forskjellen på øst og vest 3,6 år, for kvinner er den 2,8 år.

Finnes det nyere tall?

Så er spørsmålet: Er SSBs tall fra 2005 fortsatt gyldige i dag?

Årets første utgave av Oslospeilet, som inneholder statistiske nøkkeltall for Oslo, viser fortsatt til den seks år gamle statistikken fra SSB. Oslospeilet har riktignok oppdaterte tall for alder ved død, denne er lavest i bydelene Gamle Oslo, Stovner og Søndre Nordstrand (71 år) og høyest i Bydel Nordre Aker (82 år), men «dette sier imidlertid ingenting om levealder».

SSB har ikke offentliggjort tall for levealder i bydeler i Oslo siden undersøkelsen i 2005. De har imidlertid levert oppdaterte tall til en foreløpig upublisert rapport, laget av statistikkavdelingen ved Oslo kommune. Den skal publiseres i neste utgave av Oslospeilet, i slutten av september.

På forespørsel har faktasjekk.no fått tilsendt et utvalg av de oppdaterte SSB-tallene. Tabellen viser forventet gjenstående levetid for perioden 2006-2010, og er sammenlignet med de gamle tallene:

Vi ser for eksempel at den dårligst stilte bydelen, Sagene, har økt levealderen mer enn bydeler på Vestkanten. Sammenligningen mellom Sagene og Vestre Aker, som ga tolv års forskjell sist, gir nå litt over åtte års forskjell i levealder.

Vi har dessverre ikke fått ut tall for alle bydelene, men utvalget vi har fått tilsendt kan altså tyde på at forskjellene mellom de «beste» og «verste» bydelene er blitt redusert.

Willgohs: — Jeg er upresis

Overfor faktasjekk.no sier Simen Willgohs at hans påstand er «upresis».

— Levealder er litt mer komplisert enn det ofte omtales som, gjerne fordi man opererer med ulike bydeler. Derfor er det blitt generelt sagt at levealderen er ti år kortere i øst enn i vest. Dette baserer seg imidlertid på målinger mellom bydeler i øst og vest med henholdsvis lavest og høyest levealder. Påstanden om at den er det i gjennomsnitt er derimot upresis, fordi gjennomsnittet ligger nærmere fem år, det er altså en språklig glipp fra min side. Helt presist er at det i de største sprikene mellom flere bydeler (litt varierende etter hvilken statistikk man legger til grunn) er ti års forskjell i levealder, skriver Willgohs til faktasjekk.no.

Willgohs er for øvrig ikke alene om å bruke et slikt argument i valgkampen. Erik Lunde, som er på andreplass på Kristelig Folkepartis liste til kommunevalget i Oslo, skriver på politisk.no: «Bor man på Sagene, lever man 10 til 12 år kortere enn de som bor på Vestkanten.»

Som nevnt over, viser SSBs tall en forskjell på omtrent fem og syv år for kvinner og menn i indre øst og ytre vest, der forskjellen er størst. Mellom hele Vestkanten og Østkanten er forskjellen noe over tre år for menn og litt under tre år for kvinner.


Rate: Feil

Påstand: «Levealderen i Oslo Vest er i snitt 10 år høyere enn Oslo Øst»

Kilde for påstand: Simen Willgohs (SV) i blogginnlegg

Vår konklusjon: Det er tildels betydelige forskjeller i levealder mellom bydeler på Oslos vestkant og bydeler på Oslos østkant. Men våre tall viser at det ikke er dekning for å påstå at forskjellen i levealder mellom øst og vest I GJENNOMSNITT er ti år. Påstanden er feil.

Vurdert av: SJUR HOLSEN, POLITISK REDAKTØR