«Norske elever er de beste i matematikk i Norden»

Publisert Publisert

BESTE? - Vi er best i matematikk i Norden, hevdet Jens Stoltenberg i duell med Erna Solberg. Er vi?

I «Duellen» på TV2 7. august diskuterer Jens Stoltenberg og Erna Solberg hva som går bra og dårlig her i landet.

Jens Stoltenberg velger å snakke om skolevesenet. «Norske elever er de beste i matematikk i Norden», sier han til Solberg. Dette reagerer en leser på. Han har lest en rapport, TIMSS 2011, og er helt tydelig på at dette ikke kan stemme.

Tirsdag 20. august legger Jens Stoltenberg og Trond Giske frem Arbeiderpartiets visjoner for skolen de neste årene. Da nevner Stoltenberg at norske tiåringer nå får høyeste poengscore når det gjelder matematikk blant tiåringer i Norden.

I mellomtiden har vi allerede sendt en epost til Stoltenbergs rådgiver for å vite hvem som er kilden. Stoltenbergs kilde er TIMSS 2011. ## Fire poeng i forskjell

TIMMS er et internasjonalt forskningsprosjekt om matematikk og naturfag i grunnskolen som gjennomføres hvert fjerde år. Norge har deltatt i TIMSS i 1995, 2003, 2007 og 2011. «På 5. trinn har norske elever en gjennomsnittsscore på 549 poeng. Til sammenligning oppnår Finland med like gamle elever på 4. trinn 545 poeng, Danmark 537 og Sverige 504 poeng,» skriver Sindre Fossum Beyer, Stoltenbergs rådgiver.

Vi spør om Stoltenberg bare bygger uttalelsen sin på 5. trinnsresultatet.

«Han viser til både det og at i tillegg er Norge det landet i TIMSS med mest framgang i matematikk fra 2003 til 2011. Fremgangen på 4. trinn tilsvarer et helt skoleår. Også på 8. trinn er det framgang», skriver han.

«Framgang, men langt fram»

Da er det å tide å se nærmere på denne rapporten. Den har fått tittelen «Framgang, men langt fram» og ble presentert i desember i fjor.

For matematikk i 8. klasse ser vi at Norge scorer dårligere enn både Finland (514 poeng) og Sverige (484 poeng). Danmark er ikke med her.

På 4. trinn scorer Norge også dårligere enn Finland, Danmark og Sverige. Vi befinner oss i den nedre halvdel med 495 poeng — under skalamidtpunktet.

Rapporten sier også noe mer: «Konklusjonen blir at selv med en tydelig positiv tendens i utviklingen av de norske prestasjonene på 4. trinn, er prestasjonene fortsatt svake sett i et internasjonalt perspektiv....Det er viktig at den positive utviklingen ikke stopper opp.»

Når det gjelder «mest fremgang», som rådgiveren skriver, så begrenser det seg til elever på 4. trinn. Og: Det gjelder fremgang målt i periode fra 2003 til 2011, men ikke fra 2007 til 2011. ## Flere tall å studere

Vi ser litt nøyere på tallene. Norge finnes to ganger i tabellen for 4. trinn. Vi er både helt oppe i tet, men også langt nede på tabellen.

Så skjønner vi hvorfor: I denne kategorien er det også tatt med norske elever på 5. trinn. Det er de som scorer fire poeng mer enn finske elever i 4. trinn, som gjør det best i Norden.

«Vi ser da at jevngamle elever i Norge presterer klart bedre enn Sverige, litt bedre enn Danmark og på nivå med Finland. Selv med forbehold om noe større usikkerhet i resultatet på 5. trinn i Norge, er de norske resultatene sett i et nordisk perspektiv relativt gode», leser vi i rapporten.

Så - mens andre land tar med sine elever på fjerde trinn, bruker vi i Norge elever både på 5. og 4. trinn. Og havner best ut når vi bruker matematikkresultatene fra 5. trinnet.

Vi trenger et oppklarende svar fra en av de som står bak rapporten.

Er vi best i Norden?

Det er vel bare å gå rett på sak.

— Er norske elever best i Norden i matematikk?

— Nei, det kan vi ikke si, sier førstelektor Torgeir Onstad ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Han legger til:

— Den politiker som ønsker å si at nå går alt bra, kan lett gripe til resultatene fra 5. trinn. Men selv om vi kan vise til noen flere poeng enn Finland på 4. trinn, er dette innenfor usikkerhetsmarginene. Det gir oss ikke grunnlag til å si at vi er best.

Onstad har vært med på å skrive TIMSS-rapporten. Han forklarer at Norge har gått litt frem både på 4. og 8. trinn, mens Finland og Sverige har scoret dårligere enn tidligere på 8. trinn.

Valgte ut noen på 5. trinn

Onstad forklarer hvorfor et utvalg av elever fra 5. trinn i Norge ble sammenlignet med elever på 4. trinn i de andre nordiske landene.

I resten av Norden går nemlig elevene i førskolen når norske elever begynner i 1. klasse, og de begynner på skolen som 7-åringer. Men pensumet i 1. klasse i Norge er ganske likt førskolepensum i de andre landene.

— Dermed er elevene omtrent like gamle og har hatt like lang skolegang når vi sammenligner dem, sier Onstad.

Så det er kanskje ikke så dumt å sammenligne med 5. trinn i Norge? Men tallene har en hake til.

I TIMSS testet man 3121 norske elever på 4. trinn og bare 1270 på 5. trinn. Dermed er utvalget av elever og skoler på 5. trinn så lite at man ikke kan stole for mye på resultatene.

— Representativiteten til utvalget på 5. trinn er svakere enn på 4. trinn, sier Onstad.


Rate: Feil

Påstand: «Norske elever er de beste i matematikk i Norden»

Kilde for påstand: Statsminister Jens Stoltenberg i «Duellen» på TV2 7. august 2013

Vår konklusjon: Med statistikk kan man bevise alt — også det motsatte», sa den britiske statsministeren James Callaghan. Undersøkelsen Jens Stoltenberg bruker som bevis på norske elevers fremgang i matematikk, viser at barn på 5. trinn scoret høyere enn jevnaldrende finske barn på 4. trinn i 2011. Men forfatterne advarer mot å bruke rapporten til å trekke en bastant konklusjon. Utvalget i tilleggsundersøkelsen om norske 5. klassinger er lite og ikke representativt. Det er med andre ord god grunn til å problematisere påstanden om at norske tiåringer er best i matte i Norden. I denne faktasjekken vurderer vi imidlertid utsagnet i «Duellen» på TV2. Her tok Stoltenberg munnen enda fullere: Norske elever generelt er best i matte i Norden. Det er feil. Norske 8-klassinger scorer – tross fremgang - dårligere enn elever på samme trinn i Finland og Sverige.

Vurdert av: Gard Steiro, sjefredaktør

Publisert