Tine frykter melkemangel – ber om krisemøte

Tine frykter at den ekstreme tørken som får stadig flere bønder til å slakte kyrne sine, skal føre til melkemangel. Nå ber de regjeringen om et krisemøte.

Publisert: Publisert:

Tine frykter melkemangel i høst og ber om et møte med Landbruksdepartementet og bondeorganisasjonene. Illustrasjonsfoto: Jarl Fr. Erichsen / NTB scanpix

NTB

I et brev til Landbruksdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag skriver Tine at det er en økende fare for underskudd av melk utover høsten og vinteren, skriver Klassekampen.

Tine frykter at det blir melkemangel i høst og vinter på grunn av tørken som gjør det vanskelig å skaffe nok fôr til dyra.

– Dersom Trøndelag og Nord-Norge klarer å kompensere for bønder i sør og vest, så vil det jo gå bedre. Men også her har noen et litt stusslig fôrår. Men vi vet ikke summen av dette ennå, sommeren er ikke over, sier organisasjonssjef Eli Reistad i Tine til NTB.

For tidlig å spå

I brevet skriver Tine at kundene har begynt å uroe seg for leveringsevnen deres. Reistad sier brevet er ment som et varsel om en situasjon som kan bli alvorlig, og å signalisere at det nå er usikkerhet om melkeproduksjonen i Norge.

Men det er foreløpig for tidlig å spå høsten.

– Det er ennå for tidlig å si om det blir mangel på melk. Det avhenger av hvordan melkebøndene klarer å tilpasse seg, for eksempel ved bruk av alternativt fôr, sier hun.

Situasjonen i år er ekstraordinær.

– I fjor slet mange bønder på Vestlandet med fôret på grunn av problemer med mye regn, men samlet sett så slo det ikke vesentlig ut på den nasjonale melkeproduksjonen. Nå er det tørke over store områder, sier Reistad.

Unntak fra kvoteregel

Norske bønder fortviler over den verste sommertørken siden 1947. Tørken har ført til fôrmangel, og mange bønder har begynt å slakte besetningene sine. I brevet ber Tine om et møte med departementet og organisasjonene for å drøfte tiltak som kan stimulere melkeproduksjonen.

Et av punktene samvirkeselskapet vil ta opp, er kvoteregelverket for melkeproduksjon. Tine vil be om at bønder som har kyr som gir melk over kvoten, kan få produsere mer melk enn kvoten deres tilsier, for å kompensere for en eventuell melkemangel i høst og vinter, opplyser Reistad.

Tine har flere ganger den siste måneden advart bønder mot forhastet slakting av storfe. De har også tilbudt over 500 bønder å få tilkjørt vann til seterdriften, slik at dyrene kan bli lenger på utmarksbeite under fôrkrisen.

Publisert: