Vannet minker i elvene, men stiger i innsjøene

Vannføringen i de fleste vassdragene har kulminert, mens vannstanden i innsjøer som Mjøsa, Øyeren, Randsfjorden og Tyrifjorden er økende, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).