Gjenåpner ikke Søviknes-saken

Påtalemyndigheten vil ikke be politiet gjenåpne saken mot olje- og energiminister Terje Søviknes, etter at den ble henlagt i 2001.

Publisert Publisert

SLIPPER NY ETTERFORSKNING: Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) sier han registrerer statsadvokatens avgjørelse, og at han håper alle parter nå kan legge saken bak seg. Foto: Ingar Storfjell (arkiv)

Det opplyser førstestatsadvokat Anne Margrete Katteland ved Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter i en pressemelding. Beslutningen ble tatt mandag:

«Etter en grundig gjennomgang av saken kan jeg ikke se at det foreligger mangler ved etterforskningen eller påtaleavgjørelsen» skriver Katteland.

Det var fredag for halvannen uke siden at kvinnens advokat, Jannicke Keller-Fløystad, sendte inn en begjæring om å gjenåpne den 17 år gamle etterforskningen. Begrunnelsen for det var mangelfull etterforskning, uriktig henleggelse og nye bevis.

Mandag kom svaret fra statsadvokaten:

«I begjæringen er det gjort gjeldende at etterforskningen var mangelfull. Statsadvokaten er ikke enig i dette. Under etterforskningen ble det gjennomført flere avhør, herunder ti vitneavhør samt avhør av anmeldte og fornærmede. Fornærmede hadde i forbindelse med den opprinnelige anmeldelsen oppnevnt bistandsadvokat, og det ble ikke begjært ytterligere etterforskingsskritt», heter det i pressemeldingen.

Ikke omfattende

Videre skriver førstestatsadvokaten følgende: «Det er i begjæringen også bemerket at saken ble behandlet på ett døgn hos statsadvokaten, uten at det er redegjort for hvilken betydning dette har. Saken er ikke omfattende og det lar seg godt gjøre å behandle saken i løpet av en arbeidsdag».

Katteland viser også til at politiet i 2001 ikke vurderte om Søviknes’ handlinger kunne være brudd på alkoholloven eller misbruk av stilling.

«Til dette bemerkes at det ved behandling av enhver sak tilligger statsadvokaten å vurdere hvilke lovbestemmelser som kommer til anvendelse. Det er ikke forhold som tilsier at dette ikke har vært gjort ved behandling av saken», skriver hun.

Vil legge bak saken bak seg

Søviknes skriver i en melding til BT at han registrerer at statsadvokaten avslår å gjenåpne saken som ble henlagt som intet straffbart forhold tilbake i 2001.

– Jeg har mange ganger de siste 18 årene beklaget det som skjedde i 2000. Det skulle ikke skjedd, og det var mitt ansvar å forhindre det. Samtidig har jeg vært klar på at det aldri skjedde noe straffbart. For alle berørte parter håper jeg at vi nå kan legge denne saken bak oss, sier Søviknes.

STO FREM: «Thea» er kvinnen i Søviknes-saken. Tidligere i år fortalte hun sin historie i BT. Foto: Paul Sigve Amundsen

Ba om ny etterforskning

Kvinnen i Søviknes-saken hadde begjært at saken fra 2000 skal gjenåpnes og etterforskes på nytt. Saken handler om at den daværende nestlederen i Frp, Terje Søviknes, hadde sex med en da 16 år gammel jente. Hun var ungdomsdelegat på FpUs landsmøte.

Hun mener det som skjedde på hotellrommet til nestlederen var en voldtekt, han mener det dreier seg om frivillig sex. Saken ble henlagt som intet straffbart forhold i 2001.

Vil påklage

I begjæringen for å gjenoppta etterforskningen, har kvinnens advokat hevdet at denne saken ikke er strafferettslig foreldet på grunn av de varige skadene kvinnen er blitt påført.

– Avgjørelsen vil bli påklaget til Riksadvokaten. Utover dette har jeg ikke flere kommentarer på det nåværende tidspunkt, etter avtale med min klient, skriver kvinnens advokat, Jannicke Keller-Fløystad i en sms til BT.

Publisert