Jensen snur – lar Stortinget se interne møtenotater i SSB-saken

Finansminister Siv Jensen (Frp) lar kontrollkomiteen på Stortinget likevel få lese interne notater fra tre møter med SSB, som hun tidligere har holdt tilbake.

Finansminister Siv Jensen (Frp) gir Stortinget innsyn i interne notater etter møter med SSB om den omstridte omorganiseringen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

NTB

Striden om omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå (SSB) førte til at tidligere SSB-sjef Christine Meyer måtte gå av i november i fjor, etter at hun ikke lenger hadde Jensens tillit.

Meyer har hele tiden hevdet at hun hadde ryggdekning for den omstridte omorganiseringen, mens Jensen har hevdet at det ble advart allerede fra januar i fjor.

Ikke noe valg

De tre møtene mellom Finansdepartementets folk og SSB-ledelsen som Jensen nå lar kontroll- og konstitusjonskomiteen få se notatene fra, ble holdt 13. januar, 26. januar og 19. september 2017.

Komiteen har flere ganger bedt om å få se møtereferatene, men finansministeren har sagt nei under henvisning til at det kun var snakk om interne notater og dermed ikke å anse som dokumenter i saken.

– Etter en klage fra VG fastslo Sivilombudsmannen at disse møtepapirene var å anse som saksdokumenter. Da hadde Jensen i realiteten ikke noe annet valg enn å la oss få innsyn i dem, sier kontroll- og konstitusjonskomiteens leder Dag Terje Andersen (Ap) til NTB.

Unntatt offentlighet

Jensen fastholder imidlertid at notatene fortsatt er unntatt offentlighet. Det er med andre ord kun medlemmene av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité som får se papirene.

Finansministeren understreker også at dokumentene oversendes slik de foreligger, inklusive de feil og unøyaktigheter som eventuelt måtte finnes. Hun sier også at referatene er ført i pennen av enkeltmedarbeidere i departementet, uten at de som er referert av eksterne møtedeltakere har sett notatene.

– Synspunkter kan derfor være upresist gjengitt, heter det i Jensens brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Godt opplyst

Jensen skriver videre at komiteen allerede i et tidligere svarbrev datert 21. november i fjor «ble godt opplyst om hva departementet ga uttrykk for i disse tre møtene» – nemlig at departementet «tidlig uttrykte bekymring for at omstillingen ville ta forskningsvirksomheten i feil retning».

Hun fremholder videre at det endelige resultatet av omorganiseringen først var klart i slutten av oktober. Og da tok Finansdepartementet steget fra «å advare mot store endringer» til «å si stopp».

Andersen sier til NTB at Jensen først i sitt forrige svarbrev til komiteen bekreftet at det ikke ble gitt stoppordre før 30. oktober – noe som er i tråd med det Meyer hele tiden har hevdet.

– Styrker ikke Jensen

SVs medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Torgeir Knag Fylkesnes, sier til DN at det ikke står noe i de hemmelige notatene som styrker Jensens sak.

– Dette var kjernedokumentasjon for finansministeren og kan ha mye å si for konklusjonen. Ellers kan jeg ikke si så mye mer om innholdet, sier Fylkesnes.

Meyer har tidligere uttalt til NTB at hun hele tiden var lydhør overfor departementets innvendinger og at hun gjorde vesentlige endringer underveis i omstillingsprosessen for å imøtekomme ønsker.

Politisk press

Som en del av omorganiseringen av SSB ønsket Meyer å flytte flere titalls forskere, blant dem innvandringsforsker Erling Holmøy, fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen.

Under den åpne høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget 10. januar, sa Meyer at SSB ble utsatt for politisk press, og at det var spesielt tydelig vedrørende innvandringsregnskapet.

Hun sa også at hun fortløpende fulgte opp regjeringens advarsler.