Vil lovfeste retten til frukt og grønt

Kunnskapsdepartementet vil ha lovfestet at skoleeiere må tilby frukt og grønt til elevene. Samtidig foreslår departementet at flere voksne skal få gratis videregående opplæring.

NTB

Ordningen med gratis frukt og grønt trådte i kraft dette skoleåret, og nå vil regjeringen at den skal videreføres. Et forslag til lovendring er derfor sendt ut på høring. Ordningen gjelder ungdomsskoler og kombinerte skoler (1.-10. trinn). For skoleåret 2007-2008 er 87 millioner kroner bevilget til ordningen over Kunnskapsdepartementets budsjett.

Samtidig sender departementet ut på høring et lovforslag om rett til videregående opplæring for flere voksne. Forslaget går ut på å utvide rettighetene til videregående opplæring ved at alle som ikke har fullført slik opplæring tidligere, gis rett til det fra og med det året de fyller 25 år.

I dag står noen personer uten slike rettigheter. Det gjelder de som er født i og etter 1978, og som ikke har tatt videregående opplæring, eller som har sluttet på skolen underveis.

Regjeringen har foreslått å bevilge 21 millioner kroner til formålet i statsbudsjettet for 2008.

Det tas sikte på at lovforslagene skal legges fram for Stortinget våren 2008, med virkning fra høsten 2008.

EN LOVFESTET RETT: Om politikerne får det som de vil, må skoleeiere tilby frukt og grønt til elevene.