Næringsministeren vil ha svar på Telenors kvinnekvote

Næringsminister Monica Mæland (H) vil ha svar fra styret i Telenor på hva som skjedde med kjønnsfordelingen i sluttrunden i ansettelsen av ny konsernsjef.

Publisert:

VIL HA SVAR: Næringsminister Monica Mæland (H) vil ha svar fra styret i Telenor på hva som skjedde med kjønnsfordelingen i sluttrunden i ansettelsen av ny konsernsjef. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

NTB

— Det er alvorlig hvis det viser seg at ingen kvinner var med i sluttrunden av prosessen frem mot å finne ny konsernsjef, sier statsråden til NTB tirsdag.

Overfor VGlegger hun til at dersom det ikke stemmer at ingen kvinner har vært med i hele prosessen, så er det ikke i tråd med den informasjonen hun har fått underveis fra Telenors styre.

  • - Telenor intervjuet ingen kvinner til toppjobben
    – Hvis staten skal fortsette å bare snakke likestilling og ikke handle likestilling, så er det problemer med legitimiteten til statens eget prosjekt. Så dette er ikke bra og jeg håper virkelig at vi ved neste korsvei nå ser at vi får kvinner også inn i toppledelsen i børsnoterte selskaper, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik til P4.

Venstre-leder Trine Skei Grande mener saken føyer seg inn i en rekke med pinlige hendelser knyttet til Telenor.

– Det er skremmende at et så stort selskap som Telenor er mer opptatt av å holde gutteklubben intakt enn å ansette kandidater ut fra kvalifikasjoner, sier hun.

Fikk forsikringer

Så sent som i august hadde Mæland et møte med alle de 28 styrelederne i Nærings- og fiskeridepartementets portefølje, samt styrelederne i Statoil og Kommunalbanken, om likestilling og mangfold.

— Her deltok også tidligere styreleder i Telenor, Svein Aaser. Hensikten med møtet var å klargjøre statens forventninger til selskapenes arbeid med mangfold og likestilling, drøfte styrets rolle og ansvar på dette området og at styrelederne skulle dele erfaringer og lære av hverandre, sier hun.

Næringsministeren er tydelig på at departementet har forsterket sine forventninger til styrenes arbeid i selskapene der staten eier aksjer.

— Vi forventer at de lager strategier for å øke mangfoldet og likestillingen i ledelsen. Styrene skal måles på dette. Jeg har også tatt opp dette eksplisitt med Telenors daværende styreleder. Han forsikret meg om at styret var opptatt av dette i arbeidet med å finne en ny konsernsjef, sier Mæland.

Ytterligere informasjon

Mæland sier til VG at hun ble informert av styret om at det var en grundig og bred prosess og at de lette etter folk av begge kjønn både i Norge og internasjonalt.

– Det er naturlig å følge opp aktuelle saker med styret. Nå har styrelederen fra den gang gått av, men resten av styret sitter fortsatt. Det er naturlig å be om ytterligere informasjon i denne saken, sier hun.

Næringsministeren sier hun er veldig opptatt av at det er styret som ansetter konsernsjef.

– Det er styret som ansetter konsernsjef. Samtidig er det slik at vi har for få kvinner på toppen i næringslivet. Derfor har jeg vært tydelig på at det skal rekrutteres bredt, sier hun.

Publisert: