Tre personer har fått status som mistenkte i etterforskningen av Helge Ingstad-kollisjonen

Vaktsjefen på fregatten Helge Ingstad, losen på tankskipet og en ansatt på trafikksentralen på Fedje har fått status som mistenkte etter ulykken i november.

HAVARI: TFregatten KNM Helge Ingstad ble liggende i fjæresteinene nord i Øygarden i nesten fire måneder før den ble hevet . Geir Martin Strande

Det var NRK som meldte nyheten først. Politiadvokat Ole Bjørn Mevatne forteller til BT at de tre personene har vært mistenkt lenge, og at de er blitt det i kraft av ansvaret de besitter på sine respektive enheter.

– Losen hadde en rolle om bord i et av de impliserte fartøyene. Da har han et ansvar, og så er det et spørsmål om dette også deles med kaptein på Sola. Det er noe som vi må se nærmere på.

– Hvorfor er vaktsjefen på fregatten mistenkt?

– Det samme gjelder her. Han er ansvarlig på broen på et annet implisert fartøy. Når to fartøy kolliderer av en eller anenn grunn, så har noen et ansvar.

– Er mistanken mot de to styrket eller svekket som resultat av den pågående etterforskningen?

– Det kan jeg ikke kommentere.

REKONSTRUKSJON: Natt til tirsdag rekonstruerte Havarikommisjonen Helge Ingstad-ulykken. Eirik Brekke

Trafikksentralen på Fedje

Ingen er siktet i saken, men politiet har gjennomført omtrent 60 avhør i saken. Natt til tirsdag ble ulykken rekonstruert av Statens havarikommisjon. Sola TS deltok i rekonstruksjonen, sammen med politiet, Equinor, Kystverket og Sjøforsvaret.

Fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS kolliderte om morgenen 8. november. Fregatten ble liggende i fjæresteinene nord for Stureterminalen i Øygarden i nesten fire måneder før den ble hevet og fraktet til Haakonsvern i Bergen.

I Havarikommisjonens foreløpige rapport om ulykken kom det fram at mannskap på fregatten like forut for kollisjonen ikke klarte å skille mellom tankskipet og land.

Losen på Sola TS er mistenkt for brudd på navigasjonsreglene, blant annet om skipet lå riktig i farvannet og ga riktig signal til fartøyet som kom imot, ifølge Mevatne. Den mistenkte på fregatten er vaktsjefen, som var ansvarlig på broen i forbindelse med sammenstøtet, sier Mevatne.

Tidligere er det kjent at sju personer var på broen på fregatten da ulykken skjedde, blant annet en amerikaner under opplæring.

For tidlig å konkludere

Om den tredje mistenkte, en ansatt på trafikksentralen på Fedje, sier Mevatne følgende:

– Han har også en rolle i dette, i kraft av å være trafikkpoliti i ansvarsområdet. Da er det spørsmål om han har gjort jobben sin godt nok som trafikkoperatør, sier Mevatne.

– Kan alle personene bli siktet?

– Det er for tidlig å si, men rent teoretisk kan de det.

– Er det aktuelt å ta ut siktelse i nær fremtid?

– Det er alt for tidlig å konkludere sier Mevatne.

Han håper de skal håper de skal være ferdig med mesteparten av etterforkningen før sommeren.

Arbeidet med å berge og heve den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad har kostet over 640 millioner kroner, opplyste forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i begynnelsen av mars.

Fregatten ble påført en stor flenge i skroget i kollisjonen med Sola TS og fylt med vann. Fartøyet mistet styringen, men fikk hjelp av slepebåter til å komme inn mot land, men sank like ved land og ble liggende nesten helt under vann. Vanskelige værforhold førte til at hevingen ble utsatt flere ganger.

KNM Helge Ingstad er den fjerde av totalt fem norske fregatter i Nansen-klassen som ble levert imellom 2006 og 2011. Prisen for alle fem fregattene var 21 milliarder kroner.