Når bør bestefar levere inn lappen?

20.000 demente bilister kjører på veiene hver dag.

Publisert: Publisert:

Det er ikke lett verken for sjåføren, legen eller pårørende og slå fast at tiden som bilfører er over grunnet alderssvekkelse. FOTO: Rolf Øhman

Harald Wisløff

I dag må alle bilister over 70 år legge fram legeattest for å beholde førerkortet, og det er fastlegen som skriver ut attesten.

MenStatens vegvesenvil heve kravet til legeattest fra 70 til 75 år, og har spurt Helsedirektoratet om råd.

— Den generelle helsetilstanden har økt, levealderen har økt og store undersøkelser viser at det først er etter 75 år de store helsesvekkelsene kommer, sier seniorrådgiver Arne-Birger Knapskog i Helsedirektoratet.

— De siste årene har antallet skadede og drepte der eldre er involvert, holdt seg ganske stabilt. Man kan si at slike ulykker utgjør en liten prosent, men når man tar i betraktning at eldre kjører mye mindre enn yngre bilister, viser tallene at eldre tilhører en høyrisikogruppe på linje med de yngste bilførerne og mc-førere, sier sjef for Utrykningspolitiet, Runar Karlsen .

Legen bestemmer

Legens skjønn er avgjørende for om «seniorbilisten» får fortsette å kjøre, og legen har faktisk plikt til å varsle rette myndighet om pasienten ikke tilfredsstiller kravene. Men dette kan være enklere sagt enn gjort i et langt og tillitsfullt forhold mellom lege og pasient.

Det antas at rundt 70.000 nordmenn har demenssykdom i dag, og 20 til 30 prosent av disse fortsetter å kjøre bil etter at sykdommen har brutt ut.

— Som lege har man et ansvar for å varsle om alderssvekkelse som ikke er forenlig med å kjøre bil, selvsagt også demens. Men vi har opplevd flere forhold der føreren mangler motorikk og opptrer usikkert, og vi har også påpekt tilfeller der legene ikke har varslet om bilførere som ikke skulle beholdt førerkortet, opplyser UP-sjefen.

- Beslaglegger dere førerkort blant eldre?

— Vi har mulighet til å beslaglegge førerkort, og vi gjør det. Vi varsler også fylkeslegen slik at bilister kan bli kalt inn til ny test, sier Karlsen.

Pårørende må ta ansvar

Hva skal man som fører og pårørende gjøre når alderssvekkelsen melder seg?

UP-sjef Runar Karlsen mener pårørende må ta sitt ansvar, selvom et slikt tema ikke er så lett å ta opp under søndagsmiddagen.

— Om man ikke får den aldrende bilisten til å ta en ny test frivillig, mener jeg man må varsle legen. Trafikksikkerheten må gå foran ubehaget ved å ta opp problemet. Omkostningene kan bli store om man ikke tar ansvar, mener Runar Karlsen.

- Hva mener du selv om å heve kravet til legeattest fra 70 til 75 år?

— Jeg har ingen grunn til å betvile fagfolkenes vurderinger. Så får vi ta ansvaret på veiene, sier Karlsen.

Kjøresimulator kan avsløre

Ved Kysthospitalet i Stavern har man i tre år testet ut simulatortest av bilførere, og nevropsykolog Hans Johansen tror dette kan være et redskap for å teste også aldrende bilister. Sammen med Sørlandet sykehus i Kristiansand og Sunnaas sykehus på Nesodden, har Sykehuset Vestfold og Kysthospitalet forsket på hvordan en kjøresimulator kan avdekke sviktende kjøreferdigheter.

— Forskning fra flere steder i verden viser at en praktisk kjøretest ikke nødvendigvis vil luke ut dem som ikke kan kjøre bil, blant annet fordi det er vanskelig å måle hva bilisten gjør når noe uventet skjer, sier Hans Johansen. Altså: I en simulator kan man legge inn uventede hendelser og annen «action» som vanskelig lar seg gjøre i virkeligheten.

— Mennesker med mye kjøreerfaring kan nærmest kjøre med bind for øynene under vanlige omstendigheter, og selv mennesker med hjerneskader eller demens vil kunne klare seg bra i et normalt trafikkbilde, påpeker Johansen.

- Vil simulator kunne være et redskap for eldre bilister der man er i tvil?

— På sikt vil simulator helt klart være et supplement i vurderingen. Vi bruker det i dag på pasienter med slagskader, hodeskader, nevrologiske sykdommer eller utviklingsforstyrrelser. Pasientene henvises til oss fra leger og fylkesleger, gjerne når det er snakk om dispensasjoner.

Skjønn er vanskelig

Dagens lovverk gjør det ikke alltid like lett for leger med et langt «kundeforhold» til pasientene sine.

— På endel punkter er det kurant å forholde seg til: Har man epillepsi eller for dårlig syn, kan du ikke kjøre. Men går man inn på de mentale helsekravene, medikamentbruk og slikt, blir det ofte skjønnsmessige vurderinger. Det er mange helsekrav i spill samtidig, og jeg tror mange leger synes dette er vanskelig, påpeker Hans Johansen.

Seniorrådgiver Arne-Birger Knapskog i Helsedirektoratet er ikke negativ til simulatortest av eldre bilførere, men påpeker at det kan føles unaturlig og vanskelig.

— I tillegg er jeg selv blant dem som blir såkalt simulatorsyke, og rett og slett så uvel at jeg ikke kunne spise lunsj sist gang jeg prøvde simulator.

— Vi kjenner til simulatorsyken, men har nå tilrettelagt simlatorene. Dermed har vi gått fra 60-70 prosent simulatorsyke til bare ti prosent, sier Hans Johansen ved Kysthospitalet.

Bør familien «angi» familiemedlemmer når man er i tvil om kjøreferdighetene?

Diskutér saken under!

Publisert: