Flere er siktet for drapsforsøket på forlagssjef William Nygaard i 1993

Flere personer er siktet for drapsforsøket på forlagsdirektør William Nygaard (75) i 1993 - to dager før foreldelsesfristen ville gått ut.

Publisert:

ETTERFORSKNING: Politiet ved åstedet i Dagaliveien i 1993. Foto: NTB SCANPIX

NTB

– Jeg er lettet og fornøyd med utviklingen i saken, ikke minst at påtalemyndigheten og politiet sier at «handlingen fremstår som et angrep rettet mot det trykte ords frihet», uttaler Nygaard til NTB.

Kripos opplyser i en pressemelding tirsdag morgen at de siktede er utenlandske statsborgere som ikke oppholder seg i Norge.

Ifølge NRK er den antatte skytteren blant de siktede. Etter det NRK forstår tilhører de siktede et fundamentalistisk miljø.

To dagers margin

Torsdag denne uken er det 25 år siden angrepet, og den strafferettslige foreldelsesfristen vil da i utgangspunktet inntre.

– Det er imidlertid involverte i saken som politiet nå har siktet, og det er nylig iverksatt tiltak som innebærer at foreldelsesfristen for disse brytes. Etterforskningen ved Kripos vil derfor fortsette, heter det i pressemeldingen fra Kripos.

«Sataniske vers»

Kripos slår fast at det ikke er holdepunkter for at drapsforsøket var motivert av noe annet enn Nygaards rolle som utgiver av Salman Rushdies bok «Sataniske vers».

Nygaard uttaler i en SMS til NTB at hans lettelse ikke minst skyldes at siktelsen knytter seg til at det var et angrep på ytringsfriheten.

– Det er tilfredsstillende hvis saken blir løst. Men ikke minst er det svært viktig og tilfredsstillende at det samfunnspolitisk prinsipielle i saken blir så grundig understreket, uttaler Nygaard.

Han er for tiden på reise i utlandet med PEN, som han leder.

Det iranske regimet

Overfor NRK understreker Nygaard at han ikke er så opptatt av at gjerningsmennene skal straffes, men vil vite hvem de var og hvilket miljø det var som sto bak.

– Jeg vil vite hvilke forbindelser de eventuelt har til det iranske regimet, sier han.

De aktuelle personene er siktet etter den forrige straffelovens paragraf 233 for overlagt drapsforsøk. Dessuten er de siktet etter paragraf 99 a, som omfatter angrep på sentrale samfunnsinteresser.

Kan bli tidkrevende

Kripos understreker at de vil gjøre alt som er realistisk sett mulig for å oppklare saken.

– Av hensyn til den videre etterforskning og det sterke ønsket om oppklaring er det ikke mulig for politiet å gi ytterligere informasjon nå. Det må tas høyde for at også den videre etterforskningen vil være tidkrevende. I og med at saken ikke er foreldet, er Kripos fortsatt interessert i informasjon som kan bidra til oppklaring, heter det videre.

De som har tips, kan kontakte Kripos på telefon 23 20 80 00 eller epost tips.kripos@politiet.no.

Publisert: