Helsemyndighetene sier ja til dyr brystkreftmedisin

Helsemyndighetene sier ja til å ta i bruk brystkreftmedisinen Perjeta i Norge. Legemiddelet er tidligere blitt stemplet som for dyrt.

Publisert: Publisert:
NTB

Beslutningsforum for nye metoder holdt mandag ettermiddag et hasteinnkalt møte for å vurdere en ny avtale som er forhandlet fram mellom helseregionene og legemiddelgiganten Roche, som står bak Perjeta.

Konklusjonen er at Perjeta nå kan tas i bruk på norske sykehus.

— Jeg er svært glad for at vi nå kan tilby norske kvinner dette kreftlegemiddelet. Vi har ønsket å få til en avtale for å kunne ta i bruk legemiddelet, og det har vi heldigvis nå klart, sier Lars Vorland, leder i Beslutningsforum for nye metoder.

— Jeg beklager overfor kvinnene som har måttet vente, og understreker at dette ikke har vært en ønsket situasjon, sier han.

«Svært gledelig»

Generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen kaller beslutningen om å åpne for legemiddelet riktig og svært gledelig.

— Dette betyr utrolig mye for disse pasientene og deres pårørende, sier Ryel.

Hun forutsetter at helsevesenet nå trykker på startknappen umiddelbart, slik at pasienter som allerede har ventet for lenge på Perjeta, kommer raskt i gang med behandlingen.

De har ingen tid å miste, sier hun.

— For de dette gjelder, teller hver time ekstra de kan få med sine kjære. Denne beslutningen kan gi mye ekstra kvalitetstid for mange familier, sier Ryel.

Krevende forhandlinger

Tidligere har norske helsemyndigheter sagt nei til brystkreftmedisinen Perjeta fordi prisen var for høy og kostnadseffektiviteten for lav. Kostnaden skal tidligere ha vært 1,9 millioner kroner for ett vunnet leveår, men ifølge VG er denne prisen nå forhandlet ned.

Nå kan Perjeta tas i bruk så snart avtalen er underskrevet.

— Hver helseregion er avtalepart, og vi skal umiddelbart oversende signerte avtaler. Vi informerer vårt helsepersonell så snart avtalene kan benyttes, sier Vorland.

Han sier forhandlingene med Roche har vært krevende, og at de har handlet om mer enn pris.

— En større del av denne avtalen er unntatt offentlighet enn det vi prinsipielt ønsker i norsk helsevesen, sier Vorland.

Forlenger levetida

En oversikt fra Roche viser at legemiddelet allerede tilbys i en rekke andre europeiske land, deriblant Sverige og Danmark.

Perjeta gis til kvinner med undergruppe HER 2-positiv brystkreft som gir fjernspredning. Rundt 100 kvinner i Norge rammes av denne kreftformen hvert år. Medikamentet gis så fort diagnosen er stilt.

Perjeta gir alvorlig syke kvinner i snitt 15,6 måneder lengre levetid. Halvparten lever fem år eller enda lenger, viser den internasjonale Cleopatrastudien. (©NTB)

Publisert: