Her fødes barn for norske foreldre

Stadig flere nordmenn henter surrogatbarn til Norge. Men surrogati er fremdeles ulovlig i Norge, og ingenting tyder på at forbudet blir opphevet.

SURROGATMØDRE: Johana (til v.) og Kapila sitter på hver sin seng og prater. De befinner seg på surrogathjemmet til Dr. Nayna Patel der om lag 80 surrogatmødre fordeler seg på to hus i utkanten ab byen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 11 år gammel

Det største markedet for nordmenn som ønsker surrogati, er fortsatt USA. Men India er nå den raskest voksende og billigste markedsplassen. Norske par, enslige og homofile benytter seg i økende grad av muligheten til å leie en indisk livmor i ni måneder. Ingen vet hvor mange barn i Norge som er født ved hjelp av surrogati. Men i fjor registrerte den norske ambassaden i New Dehli 17 surrogatbarn, melder reportasjemagasinet Plot. Hittil i år er tallet åtte, viser nye tall BT har hentet inn.

Slik jeg ser det, representerer surrogati en form for menneskehandel

Laila Dåvøy (KrF)

Monica Nygård og Bård Magne Lunde fra Sotra fikk tvillinger ved hjelp av surrogatmor i India. Nygård har en alvorlig hjertelidelse som gjør det for risikabelt å føde barn selv. På grunn av diagnosen får hun heller ikke adoptere.

— Det er jo egoistisk, er det ikke? Å bruke en annen kvinne til å føde barna, sier Nygård til Plot.

— Noen sier at vi utnytter fattige indiske kvinner. Det var ikke det inntrykket jeg fikk, men jeg vet jo ikke. Samtidig er jeg så uendelig glad for at vi fikk to.

Politisk skepsis

Surrogati er ulovlig i Norge. Etter alt å dømme kommer forbudet til å stå ved lag også i fremtiden. Et flertall i Bioteknologinemnda går inn for fortsattforbud, fordi de ønsker å beskytte kvinner i fattige land mot å bli utnyttet. Norske myndigheter fraråder at personer bosatt i Norge inngår avtaler med surrogatmødre i utlandet.

— Det er tilnærmet umulig å være sikker på at indiske kvinner som bærer frem barna ikke blir utnyttet eller utsatt for tvang, samt at deres helse og livssituasjon blir ivaretatt på en god måte, sa barne- og familieminister Audun Lysbakken i Stortingets spørretime forrige uke.

Også på Stortinget er skepsisen stor. Sammen med journaliststudenter i Stavanger har Plot spurt samtlige stortingsrepresentanter om surrogati er en akseptabel løsning ved ufrivillig barnløshet. 78 svarte. Av disse sa nær 86 prosent at surrogati ikke under noen omstendighet bør tillates i Norge.

- Kjøp og salg av babyer

BT har spurt medlemmer fra alle politiske partier i helsekomiteen på Stortinget om surrogati bør tillates. Ingen svarer ja.

— Vår posisjon før saken kommer til behandling er at vi står på loven slik den er i dag, nemlig at surrogati er forbudt, sier Geir-Ketil Hansen (SV).

Bent Høie svarer at Høyre ikke ønsker surrogati av hensyn til barnet.

Les også

[No available link text]

— Det vil etablere en situasjon der barn får svært mange biologiske og sosiale foreldre å forholde seg til. Det blir en livmor-mor, en bio-mor, og en tredje sosial mor. Vi mener det bryter med grunnlaget om at det ikke skal være tvil om hvem som er barnets mor.

Laila Dåvøy (KrF) mener det er behov for rask lovregulering av dette området, både nasjonalt og internasjonalt, for å forby surrogati.

— Da vil det heller ikke være lov å innføre surrogatbarn til Norge eller til andre land. Slik jeg ser det, representerer surrogati en form for menneskehandel, sier Dåvøy.

— Kort fortalt kan det åpne opp for kjøp og salg av babyer, mener stortingsrepresentant Kjersti Toppe.

14 adopsjonssaker til behandling

Akkurat nå blir 14 saker som handler om barn født ved hjelp av surrogatmor i utlandet, behandlet i Bufetat. Samtlige gjelder stebarnsadopsjon.

— Det siste året ser det ut til at det har kommet en del surrogatbarn til Norge. Vi blir bare kjent med sakene hvis det fremmes søknad om adopsjon. Vi har derfor ikke oversikt over hvor mange barn som befinner seg i Norge som er født ved hjelp av surrogatmor, siden det ikke er nødvendig å søke om adopsjon for at barnet skal kunne komme til Norge, sier avdelingsdirektør Morten Stephansen i Bufdir til BT.

For å få innvilget stebarnsadopsjon må paret være gift. I de aller fleste tilfellene er den ene av søkerne, som regel far, biologisk forelder. Dermed får barnet automatisk norsk statsborgerskap, norsk pass og innreise til landet. Men i dagens retningslinjer heter det at man skal være svært tilbakeholden med å innvilge stebarnsadopsjon for barn under 12 år. Bufdir har nå sendt brev til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om nærmere retningslinjer for hvordan disse "nye" sakene skal behandles.

— Årsaken er blant annet at barnet er for lite til selv å forstå hva adopsjon innebærer og til å si sin mening. Stebarnsadopsjon er et inngripende vedtak, som endrer familierettslige forhold.

Bør surrogati tillates i Norge?

Publisert: