Stortinget får Mongstad-høring

Kontrollkomiteen åpner høring om "månelandingen" som krasjlandet.

BLIR HØRINGSTEMA: CO2-renseanlegget på Mongstad blir aldri bygget ferdig.

Stortingets kontroll— og konstitusjonskomite besluttet i dag å åpne en sak og gjennomføre en høring om den såkalte «månelandingen» på Mongstad, det vil si planene om et fullskala renseanlegg for CO2.

Les også

Riksrevisjonen slakter dårlig styring av «månelandingen»

— Det er mange ubesvarte spørsmål i denne saken. Det skal komiteen belyse til fulle i høringen, sier Abid Raja (V), medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Ga opp etter valget

  1. september, noen dager etter valget, offentliggjorde den rød-grønne regjeringen at de skrinla ambisjonene om et fullskala renseanlegg. Det skjedde etter at Riksrevisjonen la frem en rapport som slaktet pengebruken i prosjektet.
Les også

Skrinlegger Mongstad-planer

Nettopp tidspunktet for den nyheten vil bli blant temaene for høringen, i følge Raja.— Burde Riksrevisjonen ha offentliggjort sin rapport om Mopngstad før valget? Og var beslutningen om å avslutte prosjektet klar tidligere enn da regjeringen ga beskjed om den, altså om burde Stortinget vært informert tidligere? Dette er to av spørsmålene som må belyses, sier han.

Har kostet 7,4 milliarder

I tillegg skal høringen belyse selve pengebruken i prosjektet, som ikke blir realisert.

Riksrevisjonen konkluderte med at det i årene 2007 - 2012 ble brukt 7,4 milliarder kroner på de ulike CO2-prosjektene på Kårstø og Mongstad.

Det inkluderer bygging av Teknologisenter Mongstad (TCM), men ikke forskning på CO2-fangst fra gasskraftverk eller bevilgningene gitt i statsbudsjettet for 2013. Dette øker de samlede kostnadene med 3 milliarder kroner.

Bergens Tidende skrev i juni at de samlede bevilgningene så langt er på 10,5 milliarder kroner. I tillegg ville det påløpe flere milliarder kroner i planleggings- og driftskostnader frem til det ble tatt en investeringsbeslutning. Det gir en total kostnad på 14 milliarder kroner.

Hvor mye sluttregningen blir på nå, er i det uvisse.