Frykter lange køer

Lengre køer, flere sykmeldinger og dyrere behandling. Det kan bli konsekvensene av ny takstordning hos fysioterapeutene.

Regjeringen er i ferd med å endre refusjonsordningene for fysioterapi (se fakta), men ikke til det beste for pasientene, mener manuellterapeut Pål A. Lea. Tvert imot tror han at folk må vente lenger på rehabilitering i fremtiden.

— Kommer det en nyoperert fra sykehuset, kan han få beskjed om å komme tilbake om tre måneder. Da er det ikke mye snakk om rehabilitering, sier Lea, som er medeier i Vågen Manuellterapi og Fysioterapi. Han har fått besøk av Høyre-leder Erna Solberg, som har invitert seg selv for å få vite mer om hva slags konsekvenser regjeringens endringer i refusjonsordningene for fysioterapi vil bety.

— Mer behandling hos private uten tilskudd, spår Lea.

Bekymret for endringene

Det er et paradoks, mener Erna Solberg.

— Det har ikke vært fremtredende i den rød-grønne retorikken at de skal privatisere mer i helsevesenet, sier hun.

Solberg er bekymret for at endringene for fysioterapeutene skal føre til at færre får rask behandling, og dermed går sykmeldt lengre.

— Hvis resultatet er at folk blir sykmeldt lengre, så spørs det om man sparer penger på dette, sier hun.

Pål A. Lea har 20 prosent driftsavtale med Bergen kommune. Det betyr at han får et lite driftstilskudd i året, og har anledning til å ta imot pasienter som har rett til behandling gjennom Nav.

Kommunen har spart

De senere årene er det blitt mer og mer vanlig å dele opp hjemlene for driftsavtaler, slik at mange fysioterapeuter sitter med 20 eller 40 prosent tilskudd. Likevel jobber de betydelig mer med pasienter med henvisning, uten at kommunen betaler noe ekstra.

Den regningen går til staten. Det er dette regjeringen vil ha en slutt på. Derfor øker de driftstilskuddet, men reduserer betalingen for pasientene.

For Lea og hans kolleger, er endringen dramatisk.

— Vi vurderer å sette av en dag i uken for henvisningspasienter, og ta imot pasienter som betaler fullt de fire andre dagene, sier Pål Lea.

Solberg stiller spørsmål ved tidspunktet for omleggingen. Samhandlingsreformen er til behandling, og Solberg mener det ville være klokt å vente til den er ferdig.

— Vi har etterlyst en avklaring på hvem som har ansvar for rehabilitering og opptrening, men dette er ikke bestemt ennå, påpeker hun.

- Blir skvist med ny ordning

Hun har varslet en såkalt interpellasjon til helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen om saken. Der ber hun helseministeren redegjøre for hvordan hun skal hindre kutt i fysioterapitilbudet.

Pål Lea og hans kolleger har søkt om å få utvidet sitt driftstilskudd.

— Men det har jo de fleste andre også, sier hans kollega Asta-May Flekke.

Blir ordningen gjennomført, må partnerne redusere sitt tilbud.

— Opptrening er det viktigste for rehabiliteringen, men utstyret vi trenger for det er dyrt. Vi blir skvist med den nye ordningen, sier hun.