«Nå er Oslo den fremste elbil-hovedstaden i verden»

TESTER BIL: Trine Skei Grande tester en hydrogenlekebil på Christian Michelsen Research 23. august i år. KRISTINE LINDEBØ (ARKIVFOTO)

I NRKs valgstudio 2. september diskuterte partilederne Norge i det lange perspektiv. Hvor går veien videre etter oljen?

I debatten påpekte Venstre-leder Trine Skei Grande at hun har stor tro på at den borgerlige politikken skal bringe oss fremover. Deretter påpekte hun at de har klart å få til en massiv satsing på kollektivtransport i Oslo. Både folketall og kollektivtrafikken går opp mens biltrafikken går ned, ifølge Grande.

«Vi har fått til endringer i forhold til elbil. Nå er Oslo den fremste elbil-hovedstaden i verden. Det er ikke noe annet sted det kjøpes så stor andel elbiler», sa Grande

Tall for Vest-Europa

Vi bestemte oss for å sjekke saken. Vi sendte en e-post til Trine Skei Grande og spør hvilke tall hun viser til. Tilbake fikk vi et svar fra Audun Rødningsby, rådgiver i Venstres stortingsgruppe. Han sendte oss blant annet en artikkel som har stått på nettsidene til Norsk Elbilforening. Den heter «Glimt av blått på den europeiske elbilhimmelen».

Dette er hovedkilden for Grandes uttalelse i NRK denne kvelden.

Artikkelen viser til tall for salg av elbiler i Vest-Europa pr. juni i 2012 og 2013. Tallene er altså ikke for hele verden. De viser tall for land i Vest-Europa, men ikke for hovedsteder eller byer.

Kan ikke bekrefte

Men Venstre sendte oss også en lenke til tall Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Så vi fortsatte jakten på tall og kontakter OVF — en politisk uavhengig medlemsorganisasjon:

Er Oslo den fremste elbil-hovedstaden i verden?

«Det har vi ikke noen statistikk som kan bekrefte», skriver Øyvind Solberg Thorsen, administrerende direktør i OFV.

Hans tall tar ikke med plug-in hybrider og elbiler som er registrert som tung motorsykkel. Heller ikke bruktimporterte, førstegangsregistrerte elbiler.

Japan kan være størst

OFV viser til ulike artikler om elbilomsetning i Wikipedia som forteller hvordan Norge ligger an i verden. Men disse tallene er ikke kvalitetssikret.

«En rask sjekk av verdens elbilsalg i 2012 viser at Japan hadde størst markedsandel med 28 prosent, fulgt av USA (26 prosent), Kina (16 prosent), Frankrike (11 prosent) og med Norge på femteplass i verden med 7 prosent global andel. Hvis salget av elbiler i 2012 fordeles per capita, er Norge det fremste elbil-landet i verden. Vi kjøpte altså flest elbiler i forhold til folketallet,» skriver Thorsen.

3,4 prosent

Elbilene utgjør pr. august i år 3,4 prosent av nye, førstegangsregistrerte biler i Norge ifølge OVFs egne tall.

«Tilsvarende andel for Oslo er 5,5 prosent, så det registreres altså flere elbiler i hovedstaden enn det gjøres i Norge sett under ett. Men elbilandelen er enda høyere i Bergen, med 5,8 prosentmarkedsandel hittil i år (januar-august),» skriver Thorsen.

Men Skei Grande snakker om hovedsteder. Og hovedsteder i hele verden. Vi nøster videre. Kan det være andre som vet noe mer om dette?

Vi tar en sjekk hos Statistisk sentralbyrå og spør om de har tall for elbiler, men får negativt svar.

Deretter sjekker vi hos Statens Vegvesen. De har tall for alle registrerte elbiler i Norge pr. juli i år. Deres tall vier at det var 2420 registrerte elbiler i Oslo per 1. juli i år.

Men de har ikke internasjonale tall som skal fortelle noe om hvordan Oslo ligger an i forhold til andre hovedsteder.

Norsk Elbilforening sa det

Så ringer vi til Norsk Elbilforening.

— Utsagnet om Oslo som verdens fremste elbilhovedstad er det vi som har etablert. Men vi har ikke finregnet på tallene. Jeg vil kalle det en godt kvalifisert gjetting fordi Norge har få innbyggere og er et av de landene som selger mest elbil, sier generalsekretær Snorre Sletvold i Norsk Elbilforening.

Han henviser til Ole Henrik Hannisdahl, prosjektleder i Grønn Bil.

Ifølge deres tall finnes det hele 3054 registrerte elbiler i Oslo ved utgangen av august, inkludert importerte og plug-in-biler.

Finnes ikke tall

Hannisdahl er helt sikker på at Oslo er verdens elbil-hovedstad. Men det finnes ikke tall som sammenligner registrerte eller solgte elbiler for alle verdens hovedsteder. Hannisdahl mener at vi får en klar indikasjon hvis vi ser til Japan, som har den største markedsandelen av elbiler.

— Tar du for eksempel alle elbilene solgt i Japan og putter dem i Tokyo, så er du fortsatt ikke i nærheten av elbilandelen i Oslo, sier Hannisdahl.


Rate: Feil

Påstand: «Nå er Oslo den fremste elbil-hovedstaden i verden»

Kilde for påstand: Trine Skei Grande, NRKs valgstudio 2. september 2013

Vår konklusjon: Mye tyder på at Skei Grande kan ha rett i påstanden sin. Med en global markedsandel for lille Norge på hele 7 prosent — og med overveiende sannsynlighet for at det bare er de mest avanserte i-landene som har en stor andel elbiler - tyder mye på at Norge ligger i verdenstoppen som land, og Oslo i verdenstoppen som hovedstad for andelen elbiler. Problemet er at det oss bekjent ikke finnes sikre tall til å underbygge påstanden. Den kan godt være riktig, men fremstår som en (kvalifisert) gjetning. Vi vurderer således Skei Grande til å være på tynn is med dette utsagnet.

Vurdert av: Sjur Holsen, politisk redaktør