Mor saksøker staten etter at datteren ble narkoman under barnevernets omsorg

En mor saksøker staten og kommunen etter at hennes 18 år gamle datter ble sprøytenarkoman mens hun var under barnevernets omsorg. To år senere døde jenten.

Publisert:

18-ÅRING DØDE: Vestlundveien ungdomssenter ble nedlagt etter at det ble avdekket kritikkverdige forhold ved barnevernsinstitusjonen. Foto: BT arkivfoto

Ifølge Dagbladet ble jenten sprøytenarkoman i løpet av kort tid da hun flyttet inn på den statlige barnevernsinstitusjonen som femtenåring i 2015. Høsten 2017 døde 18-åringen i det avisen beskriver som «tragiske omstendigheter i Bergens rusmiljø».

– Jeg slo alarm fra dag én og tryglet om hjelp, men ble ikke hørt, sier moren til Dagbladet.

Nedlagt i 2018

Torsdag leverte advokat Sigvart Bilstad stevning til Dalane tingrett på vegne av jentens mor som saksøker Barne- og likestillingsdepartementet og Sokndal kommune i Rogaland for manglende oppfølging av jenten og grov uaktsomhet.

Advokaten viser blant annet til at departementet i fjor beordret Vestlundveien nedlagt grunnet uforsvarlig drift, og mener det er bevis i saken. Han ønsker ikke å uttale seg om saken overfor BT, men henviser til innholdet i stevningen.

Her heter det at 18-åringen fikk et totalt uansvarlig tilbud på Vestlundveien ungdomssenter. Det fremholdes at hun «ved sitt opphold på institusjonen utviklet et omfattende rusmisbruk som bl.a. gjorde henne avhengig av heroin».

– Må ikke skje igjen

– Jeg velger å stevne stat og kommune i håp om at andre ikke skal måtte oppleve det samme. For det må ikke skje igjen, sier moren.

Gjennom en serie artikler i fjor avdekket Dagbladet uforsvarlige forhold ved Vestlundveien ungdomssenter. Avsløringene førte til at den statlige barnevernsinstitusjonen ble midlertidig lagt ned på forsommeren 2018.

Vil ikke kommentere

Ledelsen i Bufetat region vest beskrev den gang situasjonen ved institusjonen som så utfordrende at det ikke var forsvarlig å fortsette driften. Seinere ble Fylkesmannen i Hordaland kritisert av Statens helsetilsyn for ikke å ha fulgt opp driften ved institusjonen godt nok. En av konklusjonene var at tilsynet ikke var forsvarlig.

På bakgrunn av den kritiske granskingen, besluttet daværende barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) at tiltaket skulle legges ned permanent.

I rapporten fra Helsetilsynet uttalte ungdom at de utviklet større rusproblemer på institusjonen enn de hadde da de kom inn. Ifølge Dagbladets reportasje ruset flere av ungdommene seg med tunge narkotiske stoffer også inne på institusjonen. Ledelsen på Vestlundveien avviste den gang at de aksepterte rusbruk på Vestlundveien, og uttalte at problemet ble tatt på alvor.

– Moren ble syk

Ifølge morens advokat Sigvart Bilstad vil det bli fremsatt erstatningskrav på opp til 500.000 kroner for psykisk skade. Hun jobbet tidligere i Nordsjøen, men ble syk og mistet helsesertifikatet i perioden da datteren fikk stadig større problemer. Moren har som følge av sin kamp mot barnevernstjenesten utviklet posttraumatisk stresslidelse og mild depresjon, ifølge stevningen.

– Jeg har mistet mitt liv også, bare at jeg fortsatt lever, hvis du skjønner hva jeg mener, sier moren til Dagbladet.

Datteren hadde akkurat fylt 18 år, og hadde vært ute av barnevernet i knapt en måned da hun ble funnet død i Bergen 8. september 2017, trolig etter fall fra et vindu. Hun hadde narkotiske stoffer i blodet da hun ble funnet.

Verken rådmann Karl Johan Engelhart Olsen i Sokndal kommune eller kommunens prosessfullmektig, advokat Kjell Hols Sæther, ønsker å kommentere saken overfor Dagbladet. Det samme gjelder Barne- og likestillingsdepartementet.

Foreldrene var sterkt imot vedtaket om å plassere datteren på Vestlundveien ungdomssenter, men tapte da de prøvde saken for Dalane tingrett i mai 2015.

Publisert: