«Nå er helsekøen på 279.000. Den har økt med rundt 10.000 mennesker hvert eneste år.»

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ni år gammel

Helsekøer og ventelister er et hett tema før valget.

«Nå er helsekøen på 279.000. Den har blitt lengre etter at Jens Stoltenberg har sittet i regjering. Den har økt med rundt 10.000 mennesker hvert eneste år», sa Frps partileder Siv Jensen på Dagnytt 18 den 6. august.

Vi spør henne hvor hun henter tallene fra. Jensens politisker rådgiver Jon Georg Dale viser til tall fra Norsk pasientregister.

Les andre saker vi har sett på i faktasjekk

Bruker de høyeste tallene

«Vi har brukt tallene fra utgangen av året for å ha mest mulig sammenlignbare tall med tidsperioden der Jens Stoltenberg overtok som statsminister. Dersom man ser statistikken over tid vil man se at tallene normalt varierer noe fra tertial til tertial. Tallene synes å være høyest i slutten av året», skriver Dale.

Vi ser nærmere på tallene for 3. tertial 2012. Noe blir uklart. Norsk pasientregister bruker to ulike tall for ventelistene.

Både tallet 258.325, etter gammel definisjon, og 279.059 etter ny definisjon.

Gamle og nye tall

Helsedirektoratet forklarer at tidligere ble henvisninger med en registrert utsettelse etter telletidspunkt ikke tatt med når man talte antall ventende. Nå blir disse henvisningene tatt med etter ny definisjon. Da ender tallet på 279.000 ventende.

Frp har valgt å bruke den nye definisjonen, som gir det høyeste tallet av virkeligheten ved utgangen av 2012, altså tredje tertial.

Men Siv Jensen bruker ikke de siste oppdaterte tallene fra 1. tertial i 2013 for å beskrive «nå». Da hadde hun sett at ventelisten er på 241.766. ## Brukes i offisiell statistikk

Men Jensen sier også at ventelistene har økt med rundt 10.000 hvert eneste år. Også her har Frp tatt utgangspunkt i det høyeste tallet for helsekøer i 2012 på 279 059. Frp har regnet ut tallet 10.000 ved å ta utgangspunkt i tallene for tredje tertial i 2005. Da var ventelisten på 208.000. Så har de sammenlignet med det høyeste tallet for 2012, delt på syv år og fått 10.000, ifølge Dale.

Vi spør Helsedirektoratet hvilke tall som er naturlig å sammenligne med for å se utviklingen over tid.

«Da sammenligner du alle år ut fra gammel definisjon. Altså tallet 258.325,» skriver Helsedirektoratet.

«Tallene er sammenliknbare med bruk av gammel definisjon dersom man ønsker å sammenlikne tall fra tidligere år med 2012. Dette er den offisielle statistikken som anvendes til forvaltning og styring av spesialisthelsetjenesten», utdyper Iver Nordhuus, fungerende avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Slik kan du også se det

Bruker vi det sammenlignbare tallet for 3. tertial 2012 har ventelistene økt med 7000 personer i snitt, ikke 10.000, som Jensen sier.

Og tall kan som kjent brukes på mange ulike måter. Ser vi på tallene for første tertial 2005-2013, blir regnestykket litt annerledes. 1. tertial 2005 var ventelisten på 200.680. 1. tertial 2013 var ventelisten på 241.766. Dermed har ventelisten økt med drøyt 5000 årlig, altså halvparten av det Frp hevder.

Ventetiden

Tallene forteller heller ikke om antall mennesker som står i helsekø. Noen er henvist mer enn én gang på grunn av flere ulike lidelser. Dermed er de oppført flere ganger.

For å gjøre bildet mer komplett har vi også innhentet tallene for ventetid 2005-2012. De viser at ventetiden har gått opp fra 70 til 74 dager i gjennomsnitt. Lengst ventetid var det i 2010 med gjennomsnittlig 78 dager.

HØYE TALL: Siv Jensen bruker det høyest mulig tall når du skal fortelle hvordan det står til med helsekøen og hvor mye den har økt under den rødgrønne regjeringen.

Rate: Feil

Påstand: «Nå er helsekøen på 279.000. Den har økt med rundt 10.000 mennesker hvert eneste år.»

Kilde for påstand: Siv Jensen, Daggnytt 18 den 6. august.

Vår konklusjon: Siv Jensen har dekning for at helsekøen er 279.000. «Nå» kan riktignok forstås som denne måneden eller dette året, og ikke slutten av 2012. Men statistisk sett er det legitimt å velge et tidspunkt for sammenligning over år, slik Frp har gjort, selv om de da viser til et høyere tall enn det sist målte i år. Videre, det er ingen tvil om at køene er blitt lengre under Stoltenberg, men det er feil at køen har økt med 10.000 mennesker i året. Frp blander epler og pærer når de sammenligner tall fra ulike måter å telle på. Det riktige er at antallet har økt med 7000 i året. Utsagnet er feil.

Vurdert av: Øyulf Hjertenes, redaksjonssjef

Publisert: