Mange voksne sliter med AD/HD

Over 70 prosent av alle som har fått diagnosen AD/HD som barn, sliter også som voksne, mener eksperter.

Nina Skråmestø Nesheim

— Det har vært en utbredt oppfatning at AD/HD er en barne- og ungdomsdiagnose som de fleste vokser av seg. Dette er ikke er tilfelle. Over 70 prosent av alle som har fått diagnosen som barn, sliter også som voksne, sier Sveinung Wiig Andersen, kommunikasjonsrådgiver ved Sørlandet kompetansesenter.

Han er produsent av filmen «Alltid uro», som lanseres i disse dager. Filmen er laget i samarbeid med Sosial- og Helsedirektoratet og ADHD Norge.

— Vi har valgt å støtte dette prosjektet fordi vi mener det er viktig å få ut mer informasjon om AD/HD blant voksne, sier Elin Østli, rådgiver ved Sosial- og helsedirektoratet.

I filmen møter vi tre personer som alle har fått diagnosen i voksen alder. I tillegg til Erlend Myhre og Siri Knudsen møter vi «Øystein» som fikk diagnosen da han satt i fengsel. Først da skjønte han hvorfor han var så ukonsentrert på skolen og hvorfor han konstant har hatt en indre uro.

For alle tre hjalp det å få et navn på det de slet med.

— Vi ønsker å avlive noen myter og gi et blikk på innsiden til voksne som lever med en AD/HD-diagnose, sier Wiig Andersen.

Filmen henvender seg til skoleverket, fagpersoner, brukere, arbeidsplasser og andre som er i kontakt med mennesker med AD/HD.