Mulla Krekar pågrepet av PST

Mulla Krekar ble onsdag formiddag pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST), melder TV 2.

UTLEVERES: Mulla Krekar fotografert under Oslo tingretts behandling av utleveringsbegjæringen i juni i år. Krekar kan nå utleveres til Italia, der han har en terrorsiktelse mot seg. Pedersen, Terje / NTB scanpix

NTB

21. oktober besluttet lagmannsretten at mulla Krekar kan utleveres til Italia. Kjennelsen ble anket på stedet. Høyesteretts ankeutvalg har nå enstemmig kommet fram til at Krekars anke ikke kan føre fram, og den blir dermed forkastet.

Mulla Krekars advokat Brynjar Meling sier til NTB at han jobber med en klage til Justisdepartementet på beslutningen om å utlevere Krekar til Italia.

Krevd han utlevert

Krekar ble pågrepet natt til 12. november i fjor i likhet med en rekke menn i flere land i Europa. Pågripelsene var ledd i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi.

Italienske myndigheter hevder at Krekar, som egentlig heter Najmuddin Faraj Ahmad, leder terrornettverket Rawti Shax, og har krevd ham utlevert.

Justis- og beredskapsdepartementet ved justisminister Anders Anundsen (Frp) mottok begjæringen om utlevering fra italienske myndigheter 30. november i fjor.

Siktet for alvorlige straffbare forhold

Oslo tingrett fastslo 29. juni i år at vilkårene for utlevering er til stede, og dette er nå stadfestet av både lagmannsretten og Høyesterett. Dermed ligger alt til rette for at han kan utleveres, slik Italia ønsker.

– Etter lagmannsrettens skjønn må hensynet til rask og fullstendig opplysning av saken, samt hensynet til det internasjonale strafferettssamarbeidet, slå igjennom da det klart taler for at straffeforfølgning skjer i Italia, skrev lagmannsretten sin kjennelse i oktober.

Retten viser videre til at Krekar er siktet for alvorlige straffbare forhold

Anundsen fornøyd etter Krekar-avgjørelse

Justisminister Anders Anundsen (Frp) sier han er fornøyd etter at domstolenes behandling av Krekar-utleveringen er avsluttet.

– Saken har tatt lang tid i rettsapparatet, og departementet skal nå så raskt som mulig avgjøre om utleveringsbegjæringen skal etterkommes eller ikke. På vanlig måte vil departementet gi Najumuddin Faraj Ahmad, også kjent som mulla Krekar, anledning til å uttale seg før vedtak fattes.

Nå skal departementet avgjøre om utleveringsbegjæringen skal etterkommes sier han.

Departementets vedtak kan påklages til Kongen i statsråd. Vedtak i statsråd er endelig.